پاورقی وبلاگ (۱)

با توجه به حذف مطالب پاورقی وبلاگ در پایین ستون سمت راست وبلاگ (جهت کاهش حجم وبلاگ و زودتر بالا اومدن آن)، در دو قسمت مطالب سرشار و زیبا و آموزنده پاورقی آورده می شود:

 

- رنگ ياقوت و ژرفاي آب ، رنگ آسمون و سکوت ، رنگ رويا، رنگ اشک تو بر کاغذ ، رنگ عشق آبي است ، و من همه چيز را به رنگ آبي مي خواهم.
 -عشق پيشوند زندگي و پسوند مرگ است.سرآغاز آفرينش و تعريف هر نفس است.
- کسي که بهشت را برزمين نيافته است آنرا در آسمان نيز نخواهد يافت.خانه خدا نزديک است و تنها اثاث آن عشق است.
- ديدن دنيا دريک دانه شن و بهشت در يک گل وحشي ، تسخير بينهايت درکف دست تو، و جاودانگي تنها درساعتي.
 -سکوت متن آساني است که معمولا اشتباه خوانده مي شود.
- عشق دودي است برخاسته ازآه سينه،تطهيرشده باآتش درچشم عشاق و غمناک، همچون درياي خشک.  ديگرچه؟نوعي جنون؟زخمي بسته؟ و ياشيريني جاودان!؟

- عشق مردم خوار است،بي عشق مردم خوار است. عشق نه نام داردو نه ننگ،نه صلح داردو نه جنگ.
- عشق،عشق مي آفريند.عشق دلشوره بهمراه دارد.دلشوره جرات مي بخشد.جرات اعتماد بهمراه دارد.

- خدایا! من آن ظرف گِلی هستم که توگوهر پاک و مقدّس خودتو درونم نهادی و هرآن امکان شکستن این ظرفِ گِلی وجود دارد .
 -اندوه،سایه ی خداوندی است که دردل بدکاران جای نمی گیرد.اگراندوه می توانست سخن بگوید،نشان می داد که ازشادمانی ِ ترانه خواندن،شیرین تراست.

- سپیده دمان باقلبی بالدار بیدارشدن و سپاس گزاردن برای روزدیگری از دلدادگی؛ ونیمروزان آرمیدن و دل درمستانگی مهر بستن؛ شامگاهان باسپاس به خانه بازگشتن؛ وآنگاه،خفتن با نیایشی بهر دلدار دردل؛ و سرودستایش بر لبان.

- ریشه ی شقایق ِ پژمرده،ناله ای است به درگاه خدا.

- انسان میتواند آزاد باشد،بی آنکه بزرگ باشد.اماهیچ انسانی نمی تواند بزرگ باشد،ولی آزادنباشد.

- هر كجا كه اعتقاد و ايمان است . عشق آنجاست . هر كجا كه عشق است . آسايش و آرامش است . هر كجا كه آسايش و آرامش است . خدا آنجاست . هر كجا كه خدا هست . نيازي به چيزي نيست.

- زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست . هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود . صحنه پیوسته بجاست . خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد.

- انسان شكيبا پيروزي را از دست نمي دهد ، هر چند زمان آن طولاني شود.

- لجاجت تدبير را سست مي كند. و طمع ورزي ، بردگي هميشگي است.

- حاصل كوتاهي ،پشيماني و حاصل دورانديشي ،سلامت است.

- اگر بسته عشقی خلاص مجوی ، و اگر کشته عشقی قصاص مجوی ، که عشق آتشی سوزان است و بحری بی پایان .
- به کودکی پستی ، به جوانی مستی ، به پیری سستی ، پس کی خدا پرستی ؟

- خدايـا گناهم به حدي است كه از آن بزرگتر فقط كرم توست،وقتي تو را ياد مي آورم دلم شاد مي شود.وقتي گناه خودم را ياد مي آورم به چشم اشك مي آورم وخجل مي شوم.

- الهي ! دلي ده كه در كار تو جان بازيم و جاني ده كه كار آن جهان سازيم.
- الهی اگر از دنيا مرا نصيبی است به بيگانگان دادم و اگر از عقبی مرا ذخيره ای است به مومنان دادم. در دنيا مرا تو بس و در عقبی مرا ديدار تو بس.دنيا وعقبی دومتاعند بهايی و ديدار نقديس عطايی.
- خدایا ! دلها به سوی تو روانه است ، وگردنها به درگاه تو کشیده و دیده ها به آستان تو دوخته و گامها در راه تو نهاده وتنها در خدمت تو لاغر گردیده.
- خدایا ! دشمنیهای پوشیده آشکار است و در خروش و دیکهای کینه در جوش.
-  خدیا ! به تو شکوه آریم که پیامبرمان را میان خود نداریم ، و دشمنان ما بسیار است و هر یکی مان چیزی را خواستار .
-  خدایا ! میان ما و دشمنان به حق داوری کن که تو بهترین داورانی.
- الهی ! از پیش خطر ، از پس راهم نیست ، دستم گیر که جز فضل تو پشت و پناهم نیست

- عشق تنها مرضی است که بیمار ازآن لذّت می برد.

- ناامیدی نخستین گام بسوی گوراست. احساس دل ،بالاترازمنطق است.

- هیچوقت برای تصمیمتان دیرنیست، انسان متعالی و قدرتمند کسی است که درتغییر تصمیمات خویش عقل و درایت بخرج دهد.

- خدایا دلی پر زشوق، سری پر زشور، و لبی پر زشعر بهم عطاکن.

- گفتمش نقاش را نقشی بکش اززندگی، باقلم نقش حُبابی برلَب درياکشيد.

- آرامش در درون ماست، مردآرام هنگام کاروکوشش،هنگام مبارزه وتلاش،آرام است.

- ترس از موش،سوسک، سگ وگربه حيوانات پرنده، ترس ازتاريکی و بلندی،اماکن دربسته، ترس از باد وآب دربعضيها وجودداردکه همه اين ترسها عامل خاصی دارندکه ريشه آن در ناخودآگاهی است.

- افراط وتفريط درنظم وانضباط، عادت به توجه بيش ازحد به نکات وعوامل خيلی جزئی وکوچک، يابه عکس فقط کليات راديدن، عادت به لجاجت وسرسختی، افراط وتفريط درکنترل وقت، پی گيری بي مورد، انعطاف ناپذيری،عدم توانائی درتصميمگيری صحيح بعلت وجود عقده ها وکشمکشهای ناخودآگاه درونی وبسياری ازاين قبيل حرکات و رفتار غيرعادی هستندکه موجب شکست وناکامیِ يکی وباعث پيروزی ديگری ميگردد.
- هرشکستی علتی داردکه معمولا و اکثرا علت آن شکست خودماهستيم،علت شکست در درون ماست، در درون ما دهها دشمنان داخلی وجود دارندکه مارااز واقع بينی دورنگه ميدارند ويابسوی بيراهه وانحراف سوق ميدهند و ماکاملا بي خبر وبی اطلاع ازفعاليت اين جاسوسان درونی هستيم .
- زيباترين تجربه ای که ميتوان داشت تجربه رخدادی مرموز است.احساسی بنيادی که درگهواره علم و هنر حقيقی واقع می شود.هر که انرا نشناسد ونتواند حيرت را تجربه کند.بسان مرده ايست و ديدگان او تاريکند.

- همه افکار واقعی هستند . تکرار افکار و احساسات منفی سر انجام افکار وسواسی را بوجود می آورند و ممکن است عمل های منفی اجباری را نيز تسريع کنند . تکرار عملهای منفی سرانجام رفتار اجباری را بوجود می آورد. برطرف کردن احساسات و افکار جمع شده منفی سرعت بهبودی در درمان بيماران روحی و روانی را افزايش می دهد.
- بيماران افسرده افرادی هستند که خوب تفکر می کنند اما تنها مشکلی که دارند اين است که روی موضوعات منفی تفکر و انديشه می کنند . بنابر اين روان درمانگران بايد بيماران را تشويق کنند که افکار و احساساتشان را روی موضوعات مثبت سوق دهند.

- زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ايرانی است که در عين زيبايی درک آن مشکل است.
- زندگی دريای متلاطمی است که قطب نمای آن محبت است .
- زندگی شما وقتی زيبا و شيرين خواهد شد که پندارتان . کردارتان و گفتارتان نيک باشد
- آنکس که اسير عادت است شايسته زندگی نيست .
- زندگی آنقدر شيرين است که خاطر آن چه تلخ چه شيرين گوارا و خواستنی است .
- خنده بهترين اسلحه جنگ با زندگی است .
- دل های شما به تخته هایی می ماند که زیر برفها خفته و رویا های بهار را می بینید.به رویای های خویش دل سپارید ، زیرا راه جاودانگی از آنها می گذرد.تا بحال ندیده ام کسی مرا از انجام کاری باز دارد و خود به آن کار گرایش نداشته باشد پاکدل را کسی باور نمی کند ، مگر پاکدل
.

- به گل گفتم عشق چيست ؟ گفت : از من خوشگل تر است. به پروانه گفتم عشق چيست ؟ گفت از من زيبا تر است. به شمع گفتم عشق چيست ؟ گفت : از من سوزان تر است. به عشق گفتم اخر تو چيستي ؟ گفت نگاهي بيش نيستم .
- به كودكي گفتند : عشق چيست؟ گفت : بازي... به نوجواني گفتند : عشق چيست؟ گفت : رفيق بازي... به جواني گفتند : عشق چيست؟ گفت : پول و ثروت... به پيرمردي گفتند : عشق چيست؟ گفت :عمر... به عاشقي گفتند : عشق چيست؟ چيزي نگفت.آهي كشيد و سخت گريست
.

- امروز كه قامت ها موزن است خون ها گرم و قلبها زنده است بايد براي فرداي سخت انديشه كرد .
 - نيكوكاري ، پس انداز جاودانه است .
- بهترين اموال آن است كه براي حفظ آبرو صرف شود.

- هرگز لبخند را ترک مکن حتی هنگامی که ناراحتی چون هر کس امکان دارد عاشق لبخند تو شود.

- الهی اگرازدنيا مرانصيبی است به بيگانگان دادم واگرازعقبی مرا ذخيره ای است به مومنان دادم.دردنيا مراتو بس ودرعقبی مرا ديدارتوبس.دنيا وعقبی دومتاعند بهايی و ديدار نقديس عطايی .
- بايدشكرگزاريكنيم .هستي،انسانهاي شكرگزار رادوست دارد.

- کار مانيست شناسايی راز گل سرخ کار ماشايدايناست که درافسون گل سرخ شناور باشيم .
- خدايامن درکلبه فقيرانه خودچيزی رادارم که تودرعرش کبريايی خودنداری من چون تويی دارم وتوچون خود نداری .
- غرورداشته باشيد درحداستغناي طبع،تكبرداشته باشيددرحدشخصيت.رقابت داشته باشيدوريشه حسادت راازقلب بكنيد. پس داشتن استغناوحفظ شخصيت ورقابت مستحصن است،غروروتكبر حسادت بداست.

- هیچ دردی بالاتر از بی دردی نیست.

- عمری که به بدی گذشت بیهوده نخواهد بود مگراینکه ازآن برای آینده درس گرفت.
- انسانهای بزرگ دشمنان زیادی دارند .
- تاریکی اولین ملاقات با خداست .
- هرکسی معمار سرنوشت خودش است .
- عشق فرزند عقل است.

- دل داننده تمام اسرارآفرینش است.
- یکی بین، یکی جو، و یکی دان .
- بیاییداگرقراراست ازاین دنیا چیزی بدزدیم، چیزای مفیدی بدزدیم که بتونیم ازاین دنیا ببریم. واگر قراره طمع کار باشیم به انجام کارنیک ومثبت طمع داشته باشیم.

- ما توی این دنیا توی بیابونیم(توی مهمونی که نیستیم)راه گریزی نداریم باید بجنگیم علیه باطل.

- خواستن ثروت زیادی است.

- هرکس تکبر بورزد خداوند اورا فروگذارد وهرکس برتری طلبد خدا بینی اورا به خاک مالد.
- در هرکاری پافشاری کنی به هدفت میرسی.

- قـوّه جـنـسی خود را هـدر ندهـید .
- بلند نظر و بلند همت باشید. نظم یکی از اسرار موفقیت است.

- همه ما برای هدفی خلق شده ایم و هرکدام رسالتی خاص و منحصربفرد داریم، و هیچ کس دیگر به غیر از ما نمی تواند از پس آن کار برآید.

- بازتاب اعمال انسان، حاوی پیامهای است و موجب پیدایش راهها (درها) می شود.

- تجربه بالاتر از علم است.

- نظافت، شجاعت می خواهد.

- هیچ کس دنبال حقیقت نمی گردد، اندکی مردم هم در بیرون از خود و در هستی بدنبال حقیقت اند؛ اما حقیقت درون توست، پیدایش کن!

- همه انسان در ذات خود بصورت بالقوّه استعداد نیروهای خاص را دارند و داشتن آن ربطی به پاک بودن ندارد، اما بدون پاک بودن پیشرفتی نخواهد کرد و بدرجات عالی نخواهد رسید.

- مراقبه و تمرکز در تاریکی و سکوت نیست، بلکه باید در طول روز (وسط غوغا و فعالیت جهان) مراقب اعمال و رفتار و گفتار باشیم.

- تمرکز فکر (مدیتیشن) یکی از ارکان مکتب و علم یوگا است.

- یکی از علل ایجاد عقده های روانی نداشتن گذشت و نداشتن قدرت عبور از شکست ها است.

- سوال تولیدعلم میکند و برای پرسیدن نیز نیاز به تفکر است.

- ذهن ما روی کلماتی که انتخاب می کنیم فکر می کند، و ذهن تبدیل به تصویر می شود.

جمع آوری مطالب: امیر.

/ 14 نظر / 56 بازدید
نمایش نظرات قبلی
يک مرد

اون داره تو آدمکها ميميره تو براش از پری‌ها قصه می‌گی؟؟؟ رضا

فکر بزرگ

سلام.مطالب جالبی نوشتين.البته من همشو نتونستم الان بخونم آخه خيلی طولانيه ولی سيوش ميکنم و ميخونم موفق باشيد به منم سر بزنيد

سينوحه

عالی بود هم اين هم اون پايين پايينيه.خوشحال ميشم به من سر بزنيد.در ضمن با اجازتون لينکتون کردم...

کتابنمای جهانی

سلام .... من آدرس شما را در قسمت بالای کتابنمای جهانی تحت عنوان مجموعه کتابها و مقالات اخلاقی " عرفانی" هیپنوتیزم و .... قرار دادم ..... موفق باشيد ...

اشراق

سلام دوست عزيز مطلب خوبی بود من تازه آپ کردم بيای خوشحالم ميکنی

آشنا

سلام آقا امير ممنون که به من سر زدی می خواستم لينکت کنم اما نمی دونستم با چه اسمی ميخواستم از خودت بپرسم تا در اولين فرصت لينکت کنم منتظرت هستم. فعلا

بهنام عزيزی

سلام دوست گرامی خسته نباشید وبلاگ مدیریت گروه فلسفه و عرفان پرشین بلاگ با هدف کاربردی تر شدن وبلاگ ها و سهولت دسترسی به وبلاگ های فعال ... راه اندازی شده و فعال است . http://jame-falsafe-admin.persianblog.ir/ شما هم می توانید وبلاگ خود را به سایر نویسندگان عالم فلسفه و عرفان معرفی نمایید .برای انجام این کار در قسمت نظرات آدرس وبلاگ را نوشته و ذکر کنید که وبلاگ شما در کدام یک از موضوعات پیشنهادی فعال است یا قصد دارید آن را فعال نمایید. در صورتي كه زمينه خاصي فعال هستيد كه در دسته بندي وجود ندارد به ما اطلاع دهيد. می توانید اطلاعات فوق را به آدرس زیر به ما ایمیل بزنید **** با اضافه نمودن لينكك وبلاگ فلسفه و عرفان در وب سايت خود، شما هم در كاربردي تر شدن صفحات فارسي مربوط به اين حوزه سهيم باشيد. azizi.behnam@yahoo.com مدیر شاخه فلسفه و عرفان بهنام عزیزی

دل آسمانی

بسم رب المهدی (عج) سلام دوست خوبم ... خوبيد ؟ خيلی قشنگ بود ... خيلی خيلی ... مخصوصا اين خط : الهی ! از پیش خطر ، از پس راهم نیست ، دستم گیر که جز فضل تو پشت و پناهم نیست ... واقعا قشنگ بود ... خدا قوت ... التماس دعا ... يا حق !

ناشناس

سلام واقعا خسته نباشيد .حق نگهدارتون باشه.