خودهیپنوتیزم به روش هندی(یوگا)- بخش یازدهم- تـئوری تمـرکز فکر

خودهیپنوتیزم به روش هندی(یوگا)- بخش یازدهم

تـئوری تمـرکز فکر

(نوشته: ماهاریشی ماهش یوگی)

تمرکز فکر چیست؟

    «دسا بانداس- چیتاسیا» (Desabandhas-chittasya dharana) تمرکز فکر عبارتست از تثبیت ذهن روی یک شیء خارجی و یا یک نقطه درونی. روزی سانکریت (Sanskrit) نزد کبیر رفت و ازاو سئوال کرد: «کبیر (Kabir) درحال انجام چه کاری هستی؟» کبیر جواب داد: « پندیت (Pandit)، من درحال منفک نمودن ذهن خود از اشیاء دنیوی و ازتباط آن با خداوند هستم».

    اینست تمرکز فکر. کردار نیک، رفتار نیک و پندار نیک و پرانایاما و قطع رابطه با اشیاء قابل لمس، راه رسیدن به یک تمرکز فکر سریع موفقیت آمیز را هموار می کند. تمرکز فکر پله ششم نردبان یوگائی است بدون وجود چیزی که ذهن بتواند روی آن بیاساید تمرکز فکر ایجاد نخواهد شد.

    عزم راسخ، علاقه مندی و توجه باعث موفقیت در تمرکز فکر می شود.

    حواس شما را با محیط خارج مربوط نموده و آرامش خاطر شما را بهم می زند و چنانچه خاطر شما ناآرام باشد، پیشرفتی در کار شما وجود نخواهد داشت. وقتی شعاعهای ذهن شما بوسیله تمرین و ممارست متمرکز گردد آنوقت ذهن شما تمرکز پیدا نموده و از آن میان آنا (Ananda) را بدست خواهید آورد. افکار متلاطم خود را آرام کرده و هیجانات خود را ساکت نمائید و برای اینکار می بایستی حوصله و پشتکار و اراده آنامانتین (Adamantine) را داشته باشید.

    باید در تمرینهای خود بسیار منظم باشید و الا تنبلی و نیروهای بازدارنده شما را از لاکشیا (Lakshia) دور خواهند کرد. یک ذهن خوب تمرین یافته می تواند روی هر شیءِ داخلی و یا خارجی دلخواه تثبیت شده و از درگیری با افکار متفرقه خود را رها نگهدارد.

    هر فردی بطریقی توانائی ایجاد تمرکز فکر خود را دارد لکن به منظور پیشرفت روانی تمرکز فکر می بایستی به درجه اعلائی توسعه یابد. فرد عادی حائز توانائی تمرکز فکر می تواند به منظور بدست آوردن درآمد بیشتر کار بیشتری را در زمان کوتاه تری انجام دهد در تمرکز فکر لازم نیست روی مغز هیچگونه فشاری وارد نموده و یا با ذهن جدال و کشمکش ایجاد نمود.

    فردی که ذهنش مملو از شور و هیجان و یا تمایلات بولهوسانه متنوع باشد به سختی می تواند حتی برای ثانیه ای روی شیءِ بخصوصی فکر خود را تمرکز نماید. تنهائی- «پرانایاما»- تقلیل خواسته ها  و فعالیتها و قطه رابطه با شهوت و حرص و طمع و خشم و کناره گیری از اشخاص ناباب، ترک مطالعه روزنامه و مجلات و رفتن به سینما، و همه اینها به قدرت تمرکز فکر می افزاید.

    تمرکز فکر تنها وسیله رهائی از بدبختیها و سختیها و مشقات دنیوی است. شخصی که این فن را بکار می برد جسمی سالم و دیدی صحیح و ذهنی مشعوف و بینشی قوی خواهد داشت و می تواند کارها را با بهره بهتری به انجام برساند. تمرکز فکر موج هیجانات را فرونشانده و جریان افکار و عقاید را تقویت و صریح می نماید. افکار خود را با استفاده از یاما (Yama) و نیاما (Niyama) تصفیه نمائید. زیرا تمرکز فکر بدون خلوص نیت فایده ای ندارد.

    «جاپای» (Japa) ، «هر مانترا» (Mantra) ، و «پرانایاما» با ایجاد ثبات ذهنی «ویکشیا» را ازبین برده و به قدرت تمرکز فکر می افزاید. تمرکز فکر را فقط وقتی بدست خواهید آورد که از هرگونه آشفتگی حواس بری باشید. روی هرچیزی که بنظر شما خوب     می آید و یا ذهن شما بیشتر از همه به آن تمایل نشان می دهد فکر خود را متمرکز نمائید. در شروع کار تمرین کنید که ذهن خود را روی اشیاء بد متمرکز نمائید. البته بعد خواهید توانست بطور موفقیت آمیزی روی اشیاء خوب و یا ایده معینی تمرکز فکر بوجود آورید. منظم بودن تمرینات دراین کار بالاترین اهمیت را دارا می باشد.

   

اشکال نامطلوب :

    فکر خود را روی یک نقطه سیاه روی دیوار یا شعله شمع و یا ستاره درخشان و یا ماه و یا عکس که درجلوی چشمان باز شما قرار داشته باشد متمرکز نمائید.

    اشکال مطلوب:

    درمقابل تصویر «ایشتادواتا» (Ishto Devata) ی خود نشسته و چشمان خود را ببندید. یک تصویر ذهنی از «ایشتادواتا»ی خود درفضای بین دو ابرو یا در قلب خود مجسم نمائید.

    فکر خود را روی مولادها (Muladhara) یا  آناهاتا (Anahata) یا آجنا (Ajna) و یا هر چاکرا (Chakra) ی درونی متمرکز کنید. فکر خود را روی ارزشهای مغزی و مقدسی نظیر عشق به خدا، محبّت، ترحّم، نیکی و یا هر موضوع ذهنی مستقلی که دلتان          می خواهد متمرکز نمائید.

    فکر را به کجا باید متمرکز نمود؟

    فکر خود را به آرامی روی قلب (آناهاتا چاکرا، AnahataChakra) و یا روی فضای بیرونی بین ابرو (آجنا چاکرا، AjnaChakra یا تریکوتی، Trikuti) و یا روی نوک بینی خود متمرکز نموده و چشمان خود راببندید.

    مرکز ذهن آجنا چاکرا است درصورتیکه تمرکز فکر روی تریکوتی ایجاد شود ذهن بسادگی قابل کنترل خواهد بود.

    بهاکتها (Bhaktas) روی قلب و یوگائی ها (Yogis) و  ودانتین ها (Vedantin) روی آجناچاکرا می بایستی فکر خود را متمرکز کنند.

    فرق سر ( ساهاسراتا،Sahasrta) مکان دیگری برای تمرکز فکر می باشد که تعدادی از ودانتینها روی آنجا و تعدادی از یوگائیها روی نوک بینی (ناسیکاگرادریشتی، Nasikagradrishti) فکر خود را متمرکز می کنند. البته بهتر آنست که همیشه یک مکان را برای تمرکز فکر بکار ببرید و مصرّانه به آن بچسبید. اگر روی قلب فکر خود را متمرکز می کنید به آن بچسبید و هرگز آنرا عوض نکنید.

    اگر شاگرد وفاداری باشید «گورو،Guru» فقط یک محل را برای تمرکز فکر انتخاب می کند، اگر مرد متکی به خود باشید می توانید محلی را برای تمرکز فکر خود انتخاب نمائید.

    «برومادیا- درشتی،Brumadhya» تثبیت چشمان فردی بین دو ابروست. این ناحیه «آجنا چاکرا» است. در اتاق «مدیتیشن،Meditation» روی «پدمسانا،Padmasana» یا «سیدهاسانا،Siddhassana» نشسته خیره شدن بطریقه بالا را بطور ملایم از نیم دقیقه تا نیم ساعت تمرین نمائید. دراین تمرین کوچکترین اختلالی نباید بوجود بیاید. تدریجاً زمان اینکار را زیاد نمائید. این عمل «کریای،Kriya» ، «یوگائی» و «ویکشیا،Vikshepa» و یا پرتی حواس را ازبین برده و تمرکز فکر را توسعه می بخشد.

    «لرد کریشنا،Lordkrishna» این تمرین را بخش 5 «اسلوکا،Sloka» بصورت زیر تشریح می نماید :

    «محدود نمودن تماسهای بیرونی بهمراه خیره شدن به بین دو ابرو بطور ثابت». این نوع تمرکز فکر خیره شدن جلوئی نامیده می شود زیرا دراین وضع چشمها متوجه استخوان جلوئی و یا استخوان پیشانی است انتخاب روش خیره شدن به این شکل و یا به نوک بینی به انتخاب خود شما بستگی دارد.

    خیره شدن به نوک بینی «ناسیکاگرا- دریشتی» نامیده می شود. و دراین طریقه جهت خیره شدن به نوک بینی است. حتی وقتی که در خیابان راه می روید خیرگی به نوک بینی را عمل نمائید. «لردکریشینا»  این موضوع را دربخش 6 «اسلوکا» بصورت زیر تشریح می نماید.

    «نگاه کردن بطور ثابت به نوک بینی بدون توجه نمودن به اطراف» این نوع تمرین مغز را استقامت بخشیده و نیروی تمرکز فکر را توسعه می دهد.

    یک «راجایوگی،Rajayogi» روی «تریکوتی» که مکان ذهن در موقع بیداری است فکر خود را متمرکز می نماید. اگر بتوانید روی این ناحیه فکر خود را متمرکز نمائید بسادگی می توانید افکار خود را کنترل نمائید.

    حتی در تمرین هنگام روز و درطول زمان تمرکز فکر توسط بعضی اشخاص در این ناحیه سریعاً نور مشاهده می گردد. کسانیکه می خواهند درباره «ویرات،Virat» دراندیشه فرو روند و یا می خواهند به دنیا کمک کنند می بایستی این ناحیه را برای تمرکز فکر انتخاب نمایند. یک «بهاکتا» و یا یک فدائی می بایستی روی قلب و یا مرکز احساسات و هیجان، فکر خود را متمرکز کند. کسیکه روی قلب فکر خود را متمرکز می کند مقدار زیادی «آناندا،Ananda» بدست می آورد بنابراین کسیکه می خواهد آناندا بدست آورد می بایستی فکر خودرا روی قلب متمرکز نماید.

    یک «هاتایوگی،Hatayogi» فکر خود را روی «سشومنا نادی،Sushumna» یعنی معبر میانی نخاع شوکی و روی یک نقطه معینی مثل «مولادهارا» یا «مانی پورا،Manipura» یا «آجناچاکرا» نثبیت می نماید. بعضی از یوگائیها «چاکراها» ی پائینی را صرف نظر نموده و فکر خود را فقط روی «آجناچاکرا» تثبیت می کند.

    تئوری آنها اینستکه با کنترل «آجناچاکرا» همه چاکراهای پائینتر بطور اتوماتیک تحت کنترل در می آیند. وقتی روی چاکرائی فکر خود را متمرکز می نمائید یک رشته ارتباط نخ مانندی در ابتدای بین ذهن و چاکرا (مرکز انرژی روحی) بوجود می آید. سپس یک یوگائی درطول «سوشامنا» از چاکرائی به چاکرای دیگر صعود می نماید.

    صعود بطور تدریجی و با تلاشهای صبورانه عاید می شود حتی یک تکان صرف به دریچه «سوشامنا» باعث نزول انبوهی از آناندا (برکت) می شود دراین حالت ازخود بی- خود شده و بطور کامل دنیا را فراموش می نمائید. وقتی قدری دریچه سوشومنا تکان داده شود «کولا موندالینی ساکتی،Kula Kundalini Sakti» سعی می کند داخل سوشومنا بشود «ویراگیای،Viaragya» عظیمی وارد شده و شما بی مهابا شده و مناظر متنوعی را مشاهده نموده و شاهد «آنترا جیوتیس،Antrajyotis» باشکوه خواهید گردید که دراصطلاح «اونمانی آوستا،Uonmani Avastha» نامیده می شود. با عمل و حفظ کنترل روی چاکراهای مختلف می توانید «سیدهیست، »های مختلف و انواع آنانداها و دانشها را بدست بیاورید. اگر مولادهارا چاکرا  را تسخیر نموده باشید این بدان معنا خواهد بود که بواقعیت زندگی خود تسلط پیدا نموده اید.

***********************************************

بخشهای بعدی آموزش خودهیپنوتیزم:

بخش دوازدهم : کلاس یا درجات صعود انسانی. درجات یا کلاسهای بشر.

/ 7 نظر / 252 بازدید
..........

............. ! ..................................... !!!! ......................... ؟؟؟؟؟ ..................................................... ...................................... ...................

سارا.ب

سلام دوست من ... چندتا قالب قشنگ واستون سراغ دارم . به نظرم قالب وبلاگتونو عوض کنین خیلی بهتر میشه هااااااااااااااااااااااااااااااااااا http://www.persianweblog.ir/pb/temp/hands/pb.htm اینو نگاه کنین

سارا.ب

به این سایت ها سر بزنین به نظرم قالب هاش قشنگه http://www.persianweblog.ir/default.aspx http://www.neshangar.com/fa_default.asp?RP=M_content.asp&P1N=ContentID&P1V=26 البته اولی بهتره . حالا دیگه خود دانیییی . ولی به نظرم عوض کنین ... التماس دعا ... یا حق !

سارا.ب

متنتونو کامل نخوندم ... الان نمی تونم زياد تو نت بمونم ... فقط اومدم که ... -- ولی save میکنم که بعدا بخونم Just this

سيد عليرضا شمس نيا

سلام آیا می دانید رتبه وبلاگتان چند است ؟ با مطلب جایگاه سایت یا وبلاگ شما کجاست؟ در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیامتان هستم

بوف کور

سلام دوست عزيزم مطلب زيبائی بود من هم آپ کردم خواستی بيا در اولين فرصت لينکت ميکنم منتظرتم بای

ابوذر

سکوت بهترین چاره درمان بیماریهای روحی است. انسانهای بلند و متعالی با سکوت انس داشته اند و نه تنها از او نمی گریختند، بلکه به او می گریختند.