# وهابی

آیت الله مکارم:درصورت ادامه اقدامات وهابیها،عمره مفرده راتحریم میکنیم

آیت الله مکارم:درصورت ادامه اقدامات وهابیهاعمره مفرده راتحریم میکنیم         . استان ها: آیت الله مکارم شیرازی گفت: اگر وهابی‌های افراطی به اقدامات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

حکایت سران عرب حکایت فاحشه هایی است که ادعای باکره بودن را دارند.

حکایت سران عرب حکایت فاحشه هایی است که ادعای باکره بودن را دارند. ای سران مرتجع عرب ... حسنی مبارک و بوش   امرای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 118 بازدید