# حسنی_مبارک_و_بوش

حکایت سران عرب حکایت فاحشه هایی است که ادعای باکره بودن را دارند.

حکایت سران عرب حکایت فاحشه هایی است که ادعای باکره بودن را دارند. ای سران مرتجع عرب ... حسنی مبارک و بوش   امرای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 118 بازدید