كليدهاي طلايي موفقيت

كليدهاي طلايي موفقيت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نام و ياد خدا را در دل مي پرورانيم و او را در همه امور يار و ياور خود مي دانيم.

باور كنيد سپيده را ، صبح را ، رويش سبز جوانه ها را ، از حال به آينده پلي بايد زد، چشم نوازشگر فردا منتظرتوست.

-        آيا مي پنداري كه جسم كوچكي هستي در حالي كه در درون تو جهان بزرگي نهفته است. علي (ع)

-        سرنوشت خود را به دست بگيريد و زندگي خود را به شاهكار بي مانندي تبديل كنيد.

-         گرايش و علاقه انسان به كمال و خود شكوفايي از نيازهاي اساسي انسان به شمار مي رود.

-        راز قدرت در وجود خود ماست.

-        شگفتيها زيادند، ولي هيچكدام شگفت انگيزتر از انسان نيستند.

-        به قدرتها و استعدادها ي نهاني خود پي ببريد و از آن استفاده كنيد.

-        داشتن انرژي سرشار و قابل ملاحظه از ويژگيهاي شخصيت سالم است.

-     ارتباط با خداوند هستي بخش و خالق كائنات مي تواند تكيه گاهي محكم براي به كارگيري نيروهاي نهفته درون انسان باشد.

-     تلقين ، لحظاتي با خود خلوت كنيد ، در چشمه صاف و زلال انديشه ها غرق شويد و نيروهاي عظيم و حياتبخش خود را در نظر آوريد. وبا خود زمزمه كنيد: من كاملا سلامت و تندرست هستم. من از هر نظر روحيه اي شاد و با نشاط دارم.

-    هر اندازه كه علم انسان بيشتر مي گردد توجه وي به نفس خويش بيشتر مي شود و سعي و تلاش وي در جهت نيل به كمال و سعادت فزوني مي يابد.

-         كسي كه چراي براي زندگي كردن داشته باشد ، با هر چگونه اي خواهد ساخت . ( اقبال لاهوري)

-     چرا منتظريد تا شادي و كاميابي هر وقت فرصت يا هوس كرد به شما روي آورد ؟چرا شما به استقبال رويدادها  و شكار موقعيتهاي مطلوب نمي رويد؟

-        نبايد قرباني روءياها شد، بلكه بايد رؤياها را به خدمت گرفت وبه هدفهايي عالي و مثبت تبديل كرد.

-        هدفهاي متعالي و خيرخواهانه بسيار نيرومند هستند و انسانها را به حركت در مي آورند.

-     به ياري تصاوير ذهني مثبت و نيرومند وبا استفاده از تجارب نو، الگوهاي رفتاري جديد را جانشين الگوهاي رفتاري منفي موجود سازيم.

-         مهم آن است كه شخص با اولين ، دومين و يا چندمين مانع از پا نايستد و آن را پايان كار تلقي نكند.

-         از زمان حال آنچنان استفاده كنيد كه گويي پيشاپيش به آرزوهاي خود دست يافته ايد.

-         به دنبال هر موفقيت، موقعيت ديگري در پيش است كه تا رسالت و مقصود نهايي شما ادامه دارد.

-         روز ي اقلا يك پيروزي به دست آوريد. مراقبت باشيد در دام سستي و تنبلي گرفتار نشويد.

                              

گزيده اي از كتاب كليدهاي طلايي   : حسين پور آقاسي

/ 0 نظر / 33 بازدید