کيفيت مرگ مسيح (۱)

با فيلم Mel Gibson که صليب کشيده شدن حضرت مسيح را نشان ميدهد مجددا بحث در مورد واقعیت اين حادثه تاريخی ( به صليب کشيده شدن حضرت مسيح) از سر گرفته شده است. در باره زندگی مسيح چهار نوع نوشته وجود دارد که تا حدودی نيز با يک ديکر اختلاف دارند، يعنی در واقع چهار انجيل (Gospel ) که چهار شخص مختلف آنرا نوشته اند ( لوکاش، يوهانس،ماتئوس و چهارمی که يادم نيست چه نامی دارد و شايد مارکوس باشد) وجود دارد، اين چهار نفر حضرت مسيح را خود شخصا نديده اند و در باره زندگی مسيح فقط شنيده اند، قديمی ترين و به زندگی مسيح نزديک تر کتاب ماتئوس ميباشد که يک نسل بعد از مرگ مسيح شاهدانی که ناظر به صليب کشيده شدن مسيح بودند آنرا برای ماتئوس تعريف کردند و آخرين انجيل را نسل های دوم و سوم بعد از مرگ مسيح نقل نمودند و همانطور که هر اتفاق تاريخی که از زمان خود دور تر ميشود شفافيت بازگوئی واقعيت تاريخی آن کمتر ميگردد نيز در مورد تاريخ زندگی مسيح نيز اين امر صدق ميکند. کتاب ماتئوس که يک نسل بعد از مرگ مسيح نوشته شده به حقيقت تاريخی نزديک تر است تا از سه کتاب ديگر. اگر نوشته اين چهار انجيل را پيروان مسيح نوشته اند و آنهم آنچه را که در باره به صليب کشيدن مسيح قيد کردن فقط شنيده اند و خود نديده اند و به همين علت تاريخ دانان با شک و ترديد نسبت به واقعيت اين چهار کتاب می نگرند اما در باره قوانين قضائی رم در باره به صليب کشيدن مجرمان که در اروشليم مورد استفاده قرار می گرفت اطلاعات و مدارک تاريخی فراوانی موجود ميباشد که کمتر شک بر انگيز ميباشند.....
(ادامه دارد)...side1.jpg

برگرفته از سايت : (( شرح))

/ 2 نظر / 37 بازدید
nadia

سلام.من شنيده بودم ميخ رو بين دو تا استخون وسط دستشون می زدن که دستشون پاره نشه و بيفتن.بعد پاهاشونمّاويزون بوده...وووی

صادق

سلام. وبلاگ خوبي داري درباره مسيح بيشتر بنويس. راستي پس نظرت راجب قران چيه كه ميگه مسيح رو نكشتن يكي از پيروانش كه شبيهش بوده بجاش كشتن و از اين حرفا من كه قبول ندارم به نظرم مسيحيا راجب پيامبرشون بيشتر مي دونن تا ما مسلمونا نظرت چيه خيلي دوست دارم بدونم. مرسي صادق ب