گزیده از گفته ها و گوهرهای زیبای جمع آوری شده از عرفا و علما (پاورقی«2»)

با توجه به حذف مطالب پاورقی وبلاگ در پایین ستون سمت راست وبلاگ (جهت کاهش حجم وبلاگ و زودتر بالا اومدن آن)، در دو قسمت مطالب سرشار و زیبا و آموزنده پاورقی آورده می شود:

گزیده از گفته ها و گوهرهای زیبای جمع آوری شده از عرفا و علما:

«به نام حضرت دوست»        

 

۩  سکوت متن آساني است که معمولا اشتباه خوانده مي شود.

۩  اگر سحر را از زندگي عاشقان برداريم بقيه آن درظلمات ناپديد مي شود.

۩  مرگ چیزی را دگرگون نمی کند، مگر نقابهای پوشاننده ی چهره ما را. مرگ فقط ما را از جهانی به جهانی دگر منتقل می کند.

۩  درهای وحی بسته شده است، ولی درهای معجزات الهی و نیز الهامات روحی والهی بسته نشده است.

۩  روح درونی خودرا زیبا کنید، تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.

۩  خداوند در دل شما فروزانه ای نهاده است که با زیبایی و دانش فروزان می گردد.گناه است که آنرا خاموش ساخته و زیر خاکسترها دفن میکند.

۩  عشق آن آتش شوق الهي است كه ماسوي الله را مي سوزاند و نابود مي گرداند.
۩  عشق آن مغناطيس روحاني لطيف و حساس است به جانب زيبايي و كمال.
۩  عشق حكومت الهي بر مملكت نفس انساني به سبب جلوه گريهاي انوار الهي.

۩  شب پناه انبياست و خلوتگاه اولياست . شب ، خزينه اسرار است و سفينه ابرار است.

۩  سکوت را بیاموز بگذار، ذهن آرام تو گوش کند و بیاموزد.

۩  یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن .
۩  آنچه هستید شمارا بهترمعرفی میکند تاآنچه می گویید.
۩   باید زیاد مطالعه کنید تا بفهمید که هیچ نمی دانید .
۩  فکر «من هستم» حاکی ازنادانی شماست. هراندیشه ای که «من» را بوجود می آورد آفریننده ی انواع اضطرابها وگرفتاریهاست. خود، دوزخ است.
۩  عاشق کامل کسی است که چه درتنهایی وچه بامعشوق، شاداست. تفاوتی بین این دوحالت وجودندارد.

۩  اشخاص با استعداد که دارای ساختمان مغزی و عصبی خاصی هستند، وقتی درعرفان جلوتر رفتند، ممکن است به انجام کرامات ومعجزات و وحی و الهام برسند و اين حالات نيز فهميدنی و رياضی نيستند،گرچه ممکن است اثرات آن درخارج ديده ميشود.


۩
  ناخودآگاهی دريچه ايست بسوی خدا وبسوی قدرت عظيم جهانی. شايد بعبارت علمی بتوان گفت خدائيکه بگفته قرآن درون ماست، همان «شعورباطن» يا «ناخودآگاهی» است.

۩  ما همه اينجا مهمانيم. اين دنيا مال ِ ما و يا پدران ِ ما نيست و نبوده. اينجا صاحب دارد و ما همه در محضر اين صاحب زند گی        مي كنيم. بجاي اينكه آرامش و ثروت را از دنيا بخواهيم، آنها را از دنيا ساز بخواهيم.

۩  زندگی شما وقتی زيبا و شيرين خواهد شد که پندارتان . کردارتان و گفتارتان نيک باشد.

۩  آنکس که اسير عادت است شايسته زندگی نيست.

۩  تجربه رویدادهایی نیست که با آن برخود می کنیم . تجربه برخودهایی است که با رویدادها می کنیم.
۩   آنچه از ديگران انتظار داريد خود به انها عطا كنيد فايده و سودي از ان بيشتر نيست كه شما آغاز كننده ي يك سيكل رفتاري باشيد.
۩  دوستانت بايد مانند كتاب هايي كه مي خواني كم باشند و برگزيده.

۩  اگر خواستي درب بهشت را ببوسي دست پدر و مادر را ببوس. اگر آنها در دنيانبودند گوشه قبر آنها را ببوس.

۩  يكي از نشانه هاي ناداني اين است كه كسي قبل از شنيدن مطلب جواب بگويد.

۩  مديتيشن‌ در جهت‌ درك‌ خداوند مي‌باشد. توجه‌ كاملتان‌ بايد به‌ خداوند معطوف‌ شود. هميشه‌ بخاطر داشته‌ باشيد. جلال‌ خداوند درون‌ شماست‌. نه‌ اينجا و نه‌ آنجا، بلكه‌ درون‌ شما.

۩  عشق را آن حالت محبّت و ذوق و اشتياق گويندکه شخص به غير از محبوب خويش چيزی رانبيند ونخواهدوقدرت اين کبريت سرخ چنان قوی و لايتناهی است که ميتواند همچو اکسيری وجودانسان راکيمياکرده و تغييرحالت دهد. شعله های آتش سوزانش ازکرانه های وجود زبانه ميکشد و انسان را واله و شيدا می گرداند.
۩  عشق است که هزاران هزار معشوق دل باخته و عاشق سينه سوخته را ازپی يکديگر بر می انگيزد و نيز عشق هدف را بسيار نزديکتر ميکند و عاشق بدليل سوزو گدازهای فوق العاده زودتر به مقصد و هدف خواهدرسيد.
۩  هرچيزی را معدنی است و معدن تقوی قلوب عارفان است.
۩  جذبه : سرّالهی است که خداوند به فضل خويش به مؤمنين حقيقی عطا می فرمايدکه با عين اليقين او را مشاهده کنند.
۩  اشراق : آتشی است که در ارض روح مشتعل می شودو سبب اشتعال آن آتش، عشق است.
۩  فنا : تغييرحال روحی ازراه خاموش کردن جميع هوسها وميل ها و اراده ها و تعينات شخصی.
۩  فنا : بی خودی و عدم احساس به وجود خويش. بی خبری ذهن از تمام موجودات و مدرکات حسی و اعمال وافکار واحساسات حتی از هستی خود، بواسطه جمع شدن همه قوای نفسی در خدا، يعنی غرق شدن درمشاهدة صفات الوهيت.
۩  سماع : اين عمل حالت تمرکز، وجد و شور در قلب ايجادمی کند و اين وجد حرکات بدنی بوجود می آوردکه اگر حرکات غيرموزونی باشد ((اضطراب)) و اگر حرکات موزونی باشد ((کف زدن و رقص)) است. صوفی طبعاً اهل دل و احساسات است، واضح است که مذاق جانش تاچه اندازه از شنيدن آواز خوش و نغمه دلکش متلذّذ می شود.

۩  هيچ چيزي نيست كه چشمت برآن افتد و در آن پندي نبود.
۩  هرگاه نفس تو ،‌ در آنچه تو فرمانش مي دهي ، فرمانت نبرد، در آنچه او بدان مشتاق است ، فرمانش مبر .
۩  خدا: عشق، زندگی، نور و خودآگاهی است.
۩  انسان جمع اضداد است، این نشانه بی همتائی اوست.
۩  انسان اول وجودش می آید و سپس به جستجوی ماهیت خود می پردازد.
۩  شیطان درون ذهن و از طریق ذهن القائات خود را انجام می دهد، بیرون از انسان اهریمنی وجود ندارد.

۩  بسیاری ازدلبستگی ها برای ما بصورت سدّ راه ومانعی برای رفتن بسوی خدا عمل میکنند.
۩  قلبهای ما، فکر ما، چشم ما، گوش ما، به خشونت و زشتی ها و بدی ها و... عادت کرده است و ما زیبایی ها را نمی بینیم و آنها را درک نکرده و لذّت آنها را نمی فهمیم.

۩  سه عامل رسیدن به هدف: حکومت، محیط جامعه و راهنما.
۩  عمری که به بدی گذشت بیهوده نخواهد بود، مگر اینکه ازآن برای آینده درس گرفت.

۩  ذهن ما روی کلماتی که انتخاب می کنیم فکر می کند، و ذهن تبدیل به تصویر می شود.
۩  اگرعقل با وحی همراه شود، هیچکس دیگر دین خدا را باهیچ چیز دیگر تبدیل و مبادله نمیکند.
۩  لقمه حرام و معصیت چشم دل ما را می بندد، گوشها را ناشنوا کرده و کلام خدا و حقیقت در دلمان اثر نمی گذارد. و ما را بصورت اتوماتیک بسوی حرام و گناه می کشاند.
۩  دل داننده تمام اسرارآفرینش است .
۩  یکی بین، یکی جو، و یکی دان .
۩  بیایید اگر قرار است از این دنیا چیزی بدزدیم، چیزای مفیدی بدزدیم که بتونیم از این دنیا ببریم. و اگر قراره طمع کار باشیم به انجام کارنیک و مثبت طمع داشته باشیم.

۩  به ذکر خدا مشغول باش: بواسطه ی دوری از مردم و چشم پوشی از شیرینی وترشی و فارغ نمودن شکم و خانه ات از دنیا.

۩  تقرب:خوابت را نماز قرار بده و طعامت را گرسنگی.
۩
  قبل از اینکه بیارنتون خودتون بیایین، و بیایین پیش همونی که بهش اهانت کردی توبه کنین.

۩  هیچ رِخنه ای در دنیا بالاتراز مرگ عالِمی(دانشمندی) نیست .
۩  هرکس تکبر بورزد خداوند او را فروگذارد وهرکس برتری طلبد خدا بینی او را به خاک مالد.
۩  در هرکاری پافشاری کنی به هدفت میرسی.

۩  یکی از علل ایجاد عقده های روانی نداشتن گذشت و نداشتن قدرت عبور از شکست ها است.
۩  هدف کاراته تکامل ذِهن (کالبُد ذهنی) به موازات تکامل جسم(کالبُد فیزیکی) است.« استاد محمّد رضا یحیایی».
۩  وسواس یکی از حربه های شیطان، برای مشغولیت فکر و دل جهت دوری از خداست.
۩  تمرکز فکر (مدیتیشن) یکی از ارکان مکتب و علم یوگا است .
۩  نماز؛ برای شکرگزاری، نزدیک شدن به خدا، ابراز محبّت به خدا، حل مشکلاتمان، و رشد و تکامل مان  می باشد.
۩   قـوّه جـنـسی خود را هـدر ندهـید.
۩  دعا یکی از راههای نزدیکی به خداست؛ دعا برای دیگران باعث اجابت دعای خودفرد می شود؛ دعا باعث گشودن گره های خود فرد دعاکننده می شود؛ دعا هم راه است هم هدف که علاوه بر ابزار دستیابی به خواسته می شود بلکه خود دعا ارزش دارد و نتیجه اش مهم نیست.  دعا رابطه ما و خدا را تقویت کرده و باعث افزایش تواضع می شود؛ دعا باعث ایجاد لحظه های قشنگ و آرامش، و دوستی و خلوت با خدا می شود. ما نباید به نتیجه و اجابت دعا فکر کنیم بلکه با دعا توجه خدا به ما زیاد می شود.

دعا قضا را برمی گرداند و باعث تغییر تقدیر و سرنوشت ما می شود؛ این به این معنی است که زمانی که امکان اتفاق ناگوار برای ماست با دعای خیر دیگران و خودمان از پیشامد آن رخداد جلوگیری می کنیم!

۩  ائمه اطهار (ع)، قرآن ناطق هستند.

۩  همه ما برای هدفی خلق شده ایم و هرکدام رسالتی خاص و منحصربفرد داریم، و هیچ کس دیگر به غیر از ما نمی تواند از پس آن کار برآید.

۩  بازتاب اعمال انسان، حاوی پیامهای است و موجب پیدایش راهها (درها) می شود.

۩  تجربه بالاتر از علم است.

۩   «تندرستی و امنیّت دو نعمت هستند»، حضرت محمّد(ص).

۩  در کلیسا ها، کشیش ها به تمام قرآن اعتقاد کامل دارند ولی به دروغ و با پنهان سازی آنرا انکار می کنند تا موقعیتشان به خطر نیفتد؛ عدالت و برابری بین تمام انسانهای جهان برایشان مضرّ است. (پیامبر اسلام، برابری و صداقت را می خواست).

۩  در مسیر طریقت، تقوا ؛ یعنی اگر سر سُفره غذا نشستی، غذا را با عدالت برداری تا به برادرانت هم غذا برسد. بهتر از آن، اینست که میوه های درشت و درجه یک، گوشت و غذای بهتر را برای دیگران بگذاری (چون وقتی نوبت شماست آنها از قبل آنرا نشان کرده اند!) و خودت غذای کمتر و میوۀ کوچکتری را برداری.

۩  شیطان از بیرون از انسان، با وسوسه ها و نداهای آهستۀ خود وارد انسان می شود ولی چون همیشه به صدای شرّ(جهل، سراب، مِلکی، حیوانی، نفس امّاره، باطل) گوش داده ایم و عادت به اطاعت از آن کرده ایم فکر می کنیم همین درست است، و دیگر صدای خدا و خویشتن خویش(نور، حقیقت، ملکوتی، درون، نفس قدسی، نفس مطمئنه، حقّ) را نمی شنویم و به اصطلاح کَر شده ایم. خدا(کعبه دل) از درون ما به ما ندا می دهد، اگر کمتر به نداهای برونی اهمیت بدهیم قادر به شنیدن صداهای درون خواهیم بود (متوجه می شویم درون ما دو تا صدا وجود دارد: خیر و شرّ)، و در مرحله بعد از آن باید تشخیص دهیم که کدامیک از این دو صدا صدای درون است و کدام صدای برون(شرّ) است.

۩  نظافت، شجاعت و جسارت می خواهد.

۩  در داخل بدن انسان همۀ انواع فلزات و مواد شیمیایی وجود دارد: طلا، نقره، منیزیم و... . و همچنین در میوه ها وجود دارد: نقره در پوست انگور، سیلیسیم در هسته انگور، آهن در اسفناج و... .

۩  هنگامیکه ما بر خاک(مُهر) سجده می کنیم، چون این خاک را خدا آفریده، در اصل خدا را سجده و تعظیم و پرستش کرده ایم. به زبانی دیگر هنگامیکه سر به مُهر می گذاریم خدای درون را می پرستیم نه آن مُهر را ؛ و به نیّت پرستش خدا سر به مُهر می گذاریم.

۩  تمام موجودات کائنات، از جمله جلبک کف اقیانوس، خدا را پرستش و تسبیح کرده و با خدا حرف می زنند ؛ و تمام کارهای (تکوینی) خود را به فرمان خدا انجام می دهند، گیاهان و برگ درختان در پاییز به فرمان خدا خشک می شوند و از درخت فرو         می ریزند. برگ گیاه صبح زود با طلوع آفتاب، بسوی خورشید تعظیم می کند.

۩  هیچ کس دنبال حقیقت نمی گردد، اندکی مردم هم در بیرون از خود و در دنیا بدنبال حقیقت اند؛ اما حقیقت درون توست، پیدایش کن!

۩  مراقبه و تمرکز در تاریکی و سکوت نیست، بلکه باید در طول روز (وسط غوغا و فعالیت جهان) مراقب اعمال و رفتار و گفتار باشیم.

۩  انرژی درمان ها، نباید بابت کمکی که به مردم می کنند پولی بگیرند، اول اینکه خدا انسان و نیز  ابزارهای پیشرفت او را خلق کرده و دوم اینکه همه انرژی انسان مال خداست نه مال او.(حضرت عیسی«ع» با اذن خدا و با انرژی به معالجه بیماران و زنده کردن مردگان   می پرداختند که یکی از معجزات ایشان بود).

۩  احسن الاعمال(عمل خوبتر و والاتر) بهتر از اکثر الاعمال (اعمال زیاد انجام دادن) است.

۩  رنگ مشکی = سیاهی، تباهی، تاریکی، جهل، نادانی، سراب، مِلکی، ناپاکی، شیطانی و... .

                                     

از خدا جوئیم توفیق عمل.

 

اللّهمَ عَجّل لِوَليّکَ الحُجَة ابنِ الحَسَن. يا قائمَ المَهدی(عَج).

سلام بر بنده و رسول خدا، حضرت محمد (ص)

سلام بر بنده و ولیّ خدا، حضرت علی (ع)

سلام برکاملترین مخلوق و حجت خدا ، حضرت مهدی(عج).

 

Jadeye_tariki@yahoo.com

 

http://nilofare-abi.persianblog.ir

http://p-mr-yahyaie.mihanblog.com

  

 

                                                       جمع آوری گفته و شنیده ها : امیر.ن

/ 29 نظر / 54 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ناصر

سلام داداش گلم حالت خوبه از وبت خيلی استفاده کردم به من هم سر بزن http://nasservb.blogfa.com

عشق به خدا شاهراهی به کمال

اگر اين روزها هوا آلوده به ابرهاي ترديد است ، دليل برمردن آفتاب نيست ! حقيقت همواره جاري است و انديشه را به سوي خويش فرا ميخواند پس چرا ما به يخچال مي رويم ؟ چرا ذهنمان را در يخچال بگذاريم؟ چرا روح را در بند كنيم؟ مگر نميدانيم كه آزادگي حد اقل شايستگي وجود است ؟! شايد نميدانيم آنجا جرياني جاري نخواهد شد! شايد نمي دانيم كه در يخچال ، نيرنگ آرامش كذايي سكون است ! هنوز از زخم چركين جهل خونابه متعفن بي هويتي مي بارد ولي چشمه شفا بخش انديشه همين نزديكي هاست. ديگر اينكه خورشيد ها زياد نشده اند ، بلكه سوي چشمان ما كمتر شده كه هر اندك روشني را خورشيد مي پنداريم يا شايد كمبود نور داريم در حالي كه تلالو بي پايان، نزديك تر از رگ گردن است ! ×××× به روز شد ××××

آشنا

سلام خسته نباشید تلاشتون ستودنیه خدا ثواب بده التماس دعای رج

آشنا

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا با من است او جانشین تمام نداشتن های من است دکتر علی شریعتی

آشنا

سلام بر کسی که راه هدایت پیمود تا شقایق هست زندگی باید کرد

آشنا

گر نبود خنگ متلا لگام زد به توان بر قدم خویش گام ور نبود مشربه از زر ناب با دو کف دست توان خورد آب گر نبود جامه ی اطلس تو را دلق کهن ساتر تن بس تو را جمله که بینی همه دارد عوض وز عوضش گشته میسر غرض آنچه ندارد عوض ای هوشیار عمر عزیز است غنیمت شمار شیخ بهایی

زمانه

چه جوری میشه کتاب ئی چینگ رو گیر آورد؟ مرسی