پیکر تراش

      پیکر تراش پیرم و با تیشه ی خیال   .............یک شب ترا ز مرمر شعر آفریده ام

     تا در نگین چشم تو نقش هوس نهم   .............  ناز هزار چشم سیه را خریده ام

 

     بر قامتت که وسوسه ی شستشو در اوست   ......پاشیده ام شراب کف آلود ماه را

     تا از گزند چشم بدت ایمنی دهم             ........دزدیده ام ز چشم حسودان ، نگاه را

 

     تا پیچ و تاب قد تو را دلنشین کنم        .........دست از سر نیاز به هر سو گشوده ام

     از هر زنی ، تراش ِ تنی وام کرده ام    ........از هر قدی ، کرشمه ی رقصی ربوده ام

 

     اما تو چون بتی که به بت ساز ننگرد ..............در پیش پای خویش به خاکم فکنده ای

     مست از می غروری و دور از غم منی    ..گویی دل از کسی که ترا ساخته ، کنده ای

 

     هشدار ! زان که در پس این پرده ی نیاز.............آن بت تراش بلهوس چشم بسته ام

     یک شب که خشم عشق تو دیوانه ام کند ........بینند سایه ها که ترا هم شکسته ام !

شعر  از " نادر نادرپور "                              شب يلداتون مبارک!

/ 0 نظر / 37 بازدید