کالاهای صهیونیستی در ایران؛ دسیسه های صهیونیست در ایران

«به نام خدا»

آیا می دانید فوتبال (که یک جور تجارت و تبلیغ است و ورزش نیست)، اولین بار توسط صهیونیست(زیر لوای نام انگلستان) به این شکل بوجود آمد؟

 

آیا می دانید اولین بار سینما، در ایران به قصد ترویج افکار و اهداف فرامانسونری(صهیونیست) با گشایش «مدرسه آرتیستی سینما»، بوجود آمد؛ و رادیو نیز برای ترویج فرهنگ غربی و نابودی فرهنگ ایرانی-اسلامی در ایران بوجود آمد؟

 

آیا می دانید هر جنایت و دسیسه ای تا به حال صهیونیست انجام داده است، به نام بقیه کشورها مثل امریکا و... و مخصوصاً انگلیس تمام شده است و نامی از اسرائیل جایی به زبان نمی آید؟

 

آیا می دانید هزینه ای که ما بابت خرید کالاهای صهیونیستی در ایران؛ مثل: نسکافه، مگی، کوکا کولا، فانتا، گوشی نوکیا، آب معدنی داسانی، خوشگوارکوکا، خوشگوار پرتقالی، IBM (الکترونیکی)، Intel، Aol، icq ، CNN،  و... می دهیم، سود آن ـ چه پول باشد، چه شهرت، ـ به جیب آنها می‌رود، و آنها با این سرمایه ها علیه ما اقداماتی از قبیل تبلیغات غذاهای مضرّ، مصرف گرائی هرچه بیشتر، راحت طلبی، کسب پول بیشتر از هر راهی برای خرید کالاهای تبلیغی گران بها، تبلیغ تجارت فوتبال و ورزشهای خشن، ترویج افکار و خواسته های نادرست از طریق سینما، و ... در ایران، می کنند؟

امیر.

/ 0 نظر / 95 بازدید