سخنان بزرگان و نويسندگان

اگر نور عشق در روح باشد،زیبایی در انسان خواهد بود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اگر زیبایی در انسان باشد،هماهنگی و همسازی در خانه خواهد بود.

اگر هماهنگی و همسازی در خانه باشد،نظم و عدالت در کشور خواهد بود.

و اگر نظم و عدالت در کشور باشد،صلح در جهان خواهد بود.

یک ضرب المثل چینی

------------------------------------------------

 به هرکجا که می روید عشق و محبت افشانید و این کار رااز خانه خودتان آغاز کنید:به فرزندانتان،به همسرتان،شوهرتان وبه شوهرتان و به همسایه دیواربه دیوارتان عشق بورزید...هرگز پذیرای کسی نباشید مگر اینکه اورا راضی تر و شادمان تراز قبل بدرقه کنید.تجسم عینی مهربانی های خدا باشید؛مهربان در چهره،در چشمان،در لبخند و در سلام و علیک های گرم و دوستانه.

 

* به همدیگر لبخندبزنید، به همسرتان لبخند بزنید،به شوهرتان لبخند بزنید،به فرزندانتان لبخند بزنید،به همه لبخند بزنید(بدون توجه به اینکه طرف مقابلتان کیست) وهمین امر سبب خواهد شدکه عشق ومحبت درمیان شما درمقیاس وسیعی رشد یابد.

مادر ترزا  Mother Teresa

-------------------------------------------------

هرکسی میتواند بزرگ باشد...زیرا هرکس استحقاق آنرا دارد که درخدمت همنوع هودباشد. برای خدمت نیاز به داشتن مدرک دانشگاهی نیست. برای خدمت نیاز به تطابق فعل و فاعل نیست. برای خدمت فقط نیاز به یک قلب مملو ازبخشش است.روحی که ازعشق زاده می شود.

مارتین لوترکینگ

Martin Luther King

--------------------------------

بهترین بخش ازحیات یک انسان همانا محبت و مهربانی های کوچک و بی نام ونشان اوست که از اذهان زدوده شده اند.

ویلیام ئردزورث

-----------------------

و اکنون این رازمن است،رازی بسیار ساده:تنها باچشم دل است که میتوان همه چیز را بدرستی دید،آنچه ذاتی است، به چشم نامرئی است.

آنتوان دوسنت اگزوپری

------------------------------

یادگیری کشف چیزی است که قبلا آنرا می دانستیم. انجام کاری نمایانگر چیزی است که آنرا بلدیم. یاددادن یعنی یادآوری به دیگران که آنان نیزهمانند ما میدانند.

ماهمه یادگیرنده،انجام دهنده و یاددهنده هستیم.

ریچارد باخ Richard bach

----------------

آنهایی که انجام کاری را غیرممکن میدانند نباید مانع انجام آن کار توسط دیگران شوند.

------------------------------

- موانع آن چیزهای وحشتـناکی هستند که مابه هنگام مشاهده  آنها از اهدافمان روی بر می گردانیم.

اگر فکر کنید که میتوانید یا اینکه فکرکنید نمی توانید، درهرصورت درست فکر کرده اید. -

هنری فورد

----------------

زندگی حرکت درمسیرساده و مستقیم نیست،بلکه عبور از هزارتویی پر پیچ و خم است که باید درآن راه خودرا پیداکنیم.در این میان اگر گمشده و سرگردان شویم،گاهی اوقات به بن بست می رسیم،اگر ایمان داشته باشیم همیشه دری به رویمان گشوده خواهند شد،دری که ممکن است مطابق انتظارمان نباشد، اما سرانجام معلوم می شود که مناسب بوده است.

پزشک و نویسنده انگلیسی:کرونین

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
hadi

از مردم نخواه چون اجابت کنند منت است و اگر نپذيرند ذلت است. از خدا بخواه اگر اجابت کند رحمت است و اگر اجابت نکند حکمت است.امام علی (ع) ای عزيز ديدم که سخنان بزرگان را نوشتی حيف است اگر سخن مولا بزرک بزرگان را ننويسی.به ما هم سری بزن يا علی