پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

انتظارات اتحادیه ناشران از نامزدهای ریاست جمهوری

 انتظارات اتحادیه ناشران از نامزدهای ریاست جمهوری نامه اتحادیه ناشران به نامزدهای ریاست جمهوری   هیات مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید

وضعیت چاپ و نشر کتاب

وضعیت چاپ و نشر کتاب «به نام خدا»   وضعیت نشر کتاب همچون سالهای گذشته، یک سیر نزولی محتوایی و کیفیتی را طی کرد. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 117 بازدید

بی احترامی و انگشت نگاری به حجاج مرد و زن ایرانی حج عمره

خبر مهمّ بی احترامی و انگشت نگاری به حجاج مرد و زن ایرانی حج عمره      این اولین بار نیست که عربستان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 108 بازدید

کالاهای صهیونیستی در ایران؛ دسیسه های صهیونیست در ایران

«به نام خدا» آیا می دانید فوتبال (که یک جور تجارت و تبلیغ است و ورزش نیست)، اولین بار توسط صهیونیست(زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 94 بازدید

لطفاً جوک های مخرّب و تفرقه افکن نفرستید و آب در آسیاب دشمن نریزید!

«به نام خدا» لطفاً جوک های مخرّب و تفرقه افکن نفرستید و آب در آسیاب دشمن نریزید!    این روزهای می بینیم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 90 بازدید