پست های ارسال شده در فروردین سال 1387

حکایت بِلَوهَر و بوذاسُف

به نام خداحکایت بِلَوهَر و بوذاسُف      بلوهر گفت : شنیده ام که مردی را فیل مستی در قفا بود و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید