پست های ارسال شده در شهریور سال 1386

خودهیپنوتیزم ازطریق هندی (یوگا) – بخش چهارم- نیاما (Ni-Yama) یا آئین مذهبی

خودهیپنوتیزم ازطریق هندی (یوگا) – بخش چهارم: درس دومِِ  هاتا یوگا نیاما (Ni-Yama) یا آئین مذهبی « نیاما عبارت از ضبط حواس یا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 56 بازدید

خودهیپنوتیزم ازطریق هندی (یوگا) – بخش سوم

خودهیپنوتیزم ازطریق هندی (یوگا) – بخش سوم: ادامه درس اولِ  هاتا یوگا (یاما) یوگی ها به پنج عامل اشاره می کند، که ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 59 بازدید

خودهیپنوتیزم ازطریق هندی (یوگا) – بخش دوم

خودهیپنوتیزم ازطریق هندی (یوگا) – بخش دوم:   «هاتا یوگا»  یا «روش اصلی خودهیپنوز از طریق هندی»     هاتا یوگا شامل سه قسمت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 143 بازدید

خودهیپنوتیزم ازطریق هندی (یوگا) – بخش نخست

خودهیپنوتیزم ازطریق هندی (یوگا) – بخش نخست:   1- جنانا یوگا: جنانا یوگا عبارت از «خودهیپنوز» شدن از طریق مطالعه کتب، تحقیق، ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 80 بازدید