پست های ارسال شده در بهمن سال 1385

کنترل تنفسی ( پرانا یاما) ؛ قسمت دوم

کنترل تنفسی ( پرانا یاما)       آزمایشات مختلف در آزمایشگاهها نشان داده است که در تنفس معمولی مقدار بسیار کمی اکسیژن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 47 بازدید

کنترل تنفس ( پرانا یاما)

تنفس پرانا ( پرانا یاما) : تنفس پرانا را میتوان راز بزرگ نامید، یکی از راههای خودهیپنوتیزم شدن آشنائی با ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 210 بازدید