پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

واژه نامه (۱)

طمع ورزی= پست شدن                            آشکار ساختن راز سختی خود = خوار شدن <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> بخل= ننگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

نوشته بود دوستم داره...

مي دوني؟آسمون هميشه آبي نيست،هميشه هم صاف نيستگاهي ابريه و گاهي بارونيو از آسمون هميشه هم بارون نمي بارهخب،اين طبيعتشهولي ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 41 بازدید