معجزه عشق الهی (۲)

قدرت رستاخيز بخش عشق

 

(  سپاس مي گزاريم كه همة ما بزرگيم ، و عظمت ما از الوهيت است .)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

    انسان داراي فطرت الهي ، وبه سيماي پروردگار آفريده شده است . اما آدمي با  رو  كردن به اعتقاد به شر ، فطرت الهي خويش را در راه نادرست به كار برد واز اين رو ، الوهيت خود، و شيوة كاربرد آن را فراموش كرد.

-     انسان معنوي همواره تاج جلال و اكرام برسر داشته است ، شگفت اينجاست كه رهاننده و ناجي در درون خود ما و فطرت خداگونه ماست .

-           خود را در راهي بزرگ و شكوهمند ببينيد تا چيزهاي كوچك زندگي اهميت خود را از دست بدهند . همه چيز را از ديدگاهي عظيم بنگريد ، به جاي اين كه خود را يك انسان ببينيد، به سيماي موجودي الهي به خويشتن نگاه كنيد.

-                     انسان قدرت ادراك و قدرداني از همه ء آنچه كه با خدا ميسر مي داند را دارد.

-           مي توانيد با تحسين و تمجيد ، خودتان و ديگران را ببينيد كه به سيماي موجوداتي الهي ، عملا در راهي بزرگ گام برمي داريد. تحسين و تمجيد يكي از نيرومندترين صورتهاي عشق و محبت است.

-                     ( بدان كه بزرگي و بزرگي تو از خداست )

-           اغلب به خود بگوييد: ( به قدرت خداي درونم ، زندگيم مي تواند به همان شگفتي و زيبايي كه مي خواهم باشد).

-                     همچنين در بارة هر وضعيتي كه شما را مي آزارد ، بارها تكرار كنيد: ( من اين وضعيت را عالي و نيكو مي خوانم ).

-           هرگاه زيبايي و زندگي و شگفتيهاي دلپذير طبيعت را پيرامون خود مي بينيد ، به وجد در آييد و از طريق تمجيد و تحسين ، قدرت عشق و محبت را برخيزانيد و زنده كنيد . ديگران را تاييد كنيد واوضاع و شرايط را      علي رغم ظاهر مخالف آنها نيكو و عالي بخوانيد  و سيماي خودتان و جهان را بستاييد.

-           اگر هم اكنون در هر جا كه هستيد بكوشيد تا حد امكان برزيبايي پيرامون بيفزاييد، در جهانتان صاحب زيبايي بيشتري خواهيد شد.

-           زيبايي داراي قدرت شفابخش نيز هست . هنگامي كه مي كوشيد خود را از هر گونه درد برهانيد ، زماني است كه بايد رنگهاي روشن و زنده و شاد و درخشان بپوشيد بدن به رنگهاي درخشان روشن كه نشانة حيات و سلامت و طراوات و  سرزندگي ، پاسخ مثبت مي دهد.

-                     تفريح و شادي و خنده ، ارزانترين و بهترين داروي اين دنياست .

-                     هرگاه كلام نيكو برزبان آيد، برايمان نيكبختي و توانگري به ارمغان مي آورد.( لاول فيلمور)

 بگذاريد گفتارتان لبريز ازكلامي باشد كه از ويتامينهاي سازندة جان ،سرشار است . پس هر گاه حرف نيكويي براي گفتن داريد، محض خاطر نيكي آن را بر زبان آريد.

خلاصه اي چند از كتاب دولت عشق : كاترين پاندر                                    

/ 1 نظر / 39 بازدید
sara

منم يه چيزی بگم؟ وا قعا عالی بود!!!!!!!!!!!!!