سخنی از دکتر شريعتی

 عشق در دريا غرق شدن است

دوست داشتن در دريا شنا کردن است

از عشق هرچه بيشتر می نويسم سيراب تر می شوم

از  دوست داشتن هر چه بيشتر تشنه تر

دوست داشتن از عشق بر تر است.

 

/ 3 نظر / 33 بازدید
nilo

دوست دارمش......مثل دانه ئی که نور را ـ مثل مزرعی که باد راـ مثل زورقی که موج را ـ يا پرنده ئی که اوج را .امير اقا متن زيبايی بود ، موفق باشيد.

مهدي

و خدا اين را٬ فقط به آنان كه دوست تر دارد مي آموزد...