فیلم های علمی-اسلامی به زبان انگلیسی

فیلم های علمی-اسلامی به زبان انگلیسی

 

در زمينه: توحيد و يگانگی خدا؛ پيامبران الهی؛ رازهای خلقت؛ بررسی علمی طبيعت  و موجودات آن(آسمان، زمین، دریا، حیوانات، گیاهان،جمادات و...)  ؛ رازهای قرآن؛ و غیره  که فیلمها شامل زمينه های فيزيک؛شيمی؛رياضيات؛زمين شناسی؛ زيست شناسی و پزشکی؛ نجوم؛ فراروانشناسي و...

بنده خودم فیلمهای «مهدی(عج) و آخرالزمان» و «رازهای ماوراء ماده» را مشاهده کردم که نسبتاً جالب بود، البته هیچ اثری نمی تواند بی نقص باشد، هم آموزشی است و هم برای تقویت زبان انگلیسی خوب است. قرارگیری این فیلم ها نشانه تأیید آنها نیست، بلکه برای آشنایی بیشتر قرارگرفته است.


 ALLAH IS KNOWN THROUGH REASON THE BLOODY HISTORY OF COMMUNISM 1  ALLAH’S ARTISTRY IN COLOUR THE BLOODY HISTORY OF COMMUNISM-2  ALTRUISM IN NATURE THE BLOODY HISTORY OF COMMUNISM -3  ANIMALS THAT CAN HIDE (FOR CHILDREN - 7) THE BLOODY HISTORY OF FASCISM - I  ANIMALS THAT TRAVEL (FOR CHILDREN - 8) THE COLLAPSE OF ATHEISM  ANSWERS FROM THE QUR’AN 1 THE COLLAPSE OF EVOLUTION  ANSWERS FROM THE QUR’AN 2 THE CREATION OF THE UNIVERSE  ANSWERS FROM THE QUR’AN 3 THE DISASTERS DARWINISM BROUGHT TO HUMANITY  ARCHITECTS IN NATURE THE END TIMES AND THE MAHDI  ARROGANCE: THE CHARACTER OF SATAN THE END TIMES II - THE GOLDEN AGE  A SUPERSTITIOUS RELIGION IN MODERN TIMES: THE NEW AGE THE ERROR OF BUDDHISM  BEHIND THE SCENES OF THE WORLD WARS THE EXCELLENT MORAL VALUES OF BELIEVERS-2  BIOMIMETICS: TECHNOLOGY IMITATES NATURE THE EXCELLENT MORAL VALUES OF BELIEVERS-3  DEEP THINKING THE FACT OF CREATION  FOR MEN OF UNDERSTANDING - II (AMAZING ANIMALS) THE MIRACLE IN BIRDS  FOR MEN OF UNDERSTANDING - III (CAMOUFLAGE IN THE NATURE) THE MIRACLE IN THE ANT  FOR MEN OF UNDERSTANDING - I (THE HONEYBEE AND THE SALMON) THE MIRACLE OF DESIGN IN THE CELL  FOSSILS HAVE DISCREDITED EVOLUTION THE MIRACLE OF MAN'S CREATION  ISLAM DENOUNCES TERRORISM THE MIRACLE OF RESPIRATION  JESUS (AS) WILL RETURN THE MIRACLE OF SEED  LIVING FOSSILS THE MIRACLE OF THE IMMUNE SYSTEM  LOVE AND COOPERATION IN LIVING THINGS THE MIRACLE PLANET - 1: EVIDENCE FOR CREATION ON EARTH  MIRACLES OF THE BRAIN: SMELL AND TASTE THE MIRACLE PLANET - 2  MIRACLES OF THE QUR’AN THE NAMES OF ALLAH  NEVER FORGET THE ORDER OF THE HEAVENS  ONLY LOVE CAN DEFEAT TERRORISM THE PHILOSOPHY OF ZIONISM AND ISRAEL  PERISHED NATIONS -1 THE PROPHET MOSES ( AS)  PERISHED NATIONS -2 THE PROPHET YUSUF (AS)  PROPHET MOSES (PBUH) AND THE ARK OF THE COVENANT THE QUR’AN LEADS THE WAY TO SCIENCE  SATANISM: SATAN’S BLOODY TEACHING THE SECRET BEYOND MATTER  SECRETS OF THE DEEP THE SECRET OF THE TEST  SOLUTION: THE VALUES OF THE QUR’AN THE SIGNS OF THE LAST DAY  SPLENDOUR IN THE SEAS THE TRUTH OF THE LIFE OF THIS WORLD  TECHNOLOGY IN NATURE THE WORLD OF ICE

منبع: http://www.harunyahya.com/html/m_video_index.htm

/ 1 نظر / 43 بازدید