راههای کسب موفقیت

راههای کسب موفقیت

·               بدانیم هر سفر دور و درازی با برداشتن تنها یک قدم آغاز می شود .

·               برای رسیدن به موفقیت باید دقیق تر باشیم واراده توام باعمل را فراموش نکنیم .

·               زندگیمان را نه بصورت گاه به گاه ، بلکه تمام مدت تجربه کنیم آنگاه مفهوم راستین موفقیت را در خواهیم یافت .

·               برای موفقیت در کارها هیچ چز به اندازه ایمان به توانستن در انسان موثر نیست .

·         اگر از آنجام کاری بترسیم و تصور کنیم که از عهده انجام آن بر نمی آییم در هیچ شرایطی نمی توانیم آن کار را به نحو مطلوب و دلخواه انجام دهیم بعبارتی ترس، نیروی محرکه ما را به شدت از میان می برد و بمانند ترمز موفقیت رفتار می کند، در مقابل ، اعتماد و ایمان به اینکه « اگر بخواهیم ، پس می توانیم »بر کارایی ماشین محرکه وجودمان می افزاید.

·        کسانی موفق ترند که با تمام قوا خود را متقاعد کنند که موفق می شوند . آنهم به این دلیل که انسان همیشه می خواهد افکارش به مرحله عمل درآید و همین اعمال پس از مدتی برای فرد بصورت عادت در می آیند ، قبول کنیم که چنین شخصی در واقع از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است . دیل کارنگی در همین زمینه می گوید: ( در مقابل مشکلات چون کوهی پایداری خوب است نه چون گاهی ناپایداری)

·        قابلیت های خود را محک بزنیم و به آن چیزهایی که برای خودمان مشخص شده است افتخار کنیم . خود و خانواده مان رادست کم نگیریم ، نه آنقدر که مغرور شویم. این کار برای تقویت توانستن ها و قابلیتها بسیار مفید است . پس هرگز نگوئیم نمی توانیم ، بگوئیم سعی می کنیم تا بتوانیم.

·               موفقیت انسانها منحصر به سن خاصی نیست . تاریخ علم ، هنر و سیاست این مطلب را ثابت نموده است .

·        برا کسب موفقیت به اندیشه های استوار نیاز داریم چرا که اندیشه چشمه ایست زاینده . پس از همین حالا شروع کنیم .  « بزرگ بیندیشیم تا بزرگ زندگی کنیم».و بزرگی زندگی در خوشحالی و کامیابی است . بنابراین از همه توان خود برای رسیدن به موفقیت استفاده کنیم و بدانیم که زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهد دست کم گرفته شود . در مسیر رسیدن به موفقیت باید اندیشه خلاق و آرمانهای بزرگ داشت و باور داشتن این حقیقت که ایمان قادر است کوه را از جا بلند کند .

·               خطاهای دیگران را مانند خطاهای خویش تحمل کنیم .

·               بر زمان مسلط شویم قبل از آنکه زمان بر ما مسلط شود .

·               بیش از آن که دوستمان بدارند، دوست بداریم.

·               خوش بین باقی بمانیم، چرا که زندگی و موهبتهای آن را دوست می داریم.

·               از هر فرصتی برای قدرشناسی از دیگران استفاده کنیم .

·               قدرت و نفوذ کلمات را برای درمان زخم های کهنه دست کم نگیریم.

·                

همت اگر پای به میدان نهد        گوی فلک درخم چوگان نهد

همت اگر سلسله جنبان شود           مور تواند که سلیمــــان شود

                                                                                                               وحشی بافقی

 

 

«یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلایی دو چیز است، صبر وامید»                                           الکساندر دوما

 

 

 

خصوصیات فرد کامیاب و موفق

v             فکرش سریع تر کار می کند .

v             نیروی اراده قوی دارد.

v            از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است .

v            حافظه قوی ، منظم و همیشه بیداری دارد.

v            دارای نیروی بیان است و می تواند با منطق قوی طرف را مجاب کند.

v            کلمه شکست در قاموس او مفهومی ندارد.

v            بردبار و صبور است .

v            همیشه نسبت به آنچه در اطرافش می گذرد بیدار است .

v             از تجارب خود و دیگران ، ( مخصوصا دیگران) حداکثر استفاده را می برد.

v             چنان زندگی می کند که گویی چیزی بنام « نومیدی» اصلا ً وجود ندارد.

 

 

 

دروازه های موفقیت ( الفبای شادی و خوشبختی )

à     پذیرا باشیم   

à     امیدوار باشیم

à     نادیده بگیریم

à      تصمیم بگیریم        خلاق باشیم       کاوشگر باشیم

à      بدانیم               بتوانیم                      سفر کنیم

à     ببخشیم                             دوست بداریم              رشد کنیم

à      مدیر باشیم               توجه کنیم                           سهیم باشیم

à      تمرکز کنیم                     سوال کنیم                              بازی و تفریح کنیم

à      استفاده کنیم         اجازه دهیم                     آرامش داشته باشیم

à      و احترام بگذاریم.

/ 1 نظر / 52 بازدید
سید علیرضا شمس نیا

سلام دوست قدیمی و عزیز با مطلب قیمت وبلاگتان چنده ؟ در وبلاگ شـمـسـه منتظر پیامتان هستم