قوانين شفای بيمار

۱- قانون خودبهبودی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بطورمعمول بدن میتواند  باسرعت خاص؛خود راترميم کند و بهبودبخشد. درصورت بروز زخم يا وختگی؛ ترميم خودبخودی وبهبودی طی چندروز تايک هفته رخ می دهد. بعبارت ديگر؛حتی اگربرای بهبود زخم يا سوختگی آنتی بيوتيک استفاده نشود؛ بدن قادر به شفا دادن وترميم خودهست. درحال حاضردارويی برای درمان عفونتهای ويروسی دردسترس نيست. بااين حال اگرفردی دچارسرفه يا سرماخوردگی ويروسی شود؛ بطور معمول؛ بدون مصرف هرگونه دارويی طی يک يادو هفته بهبود می يابد. 

 

۲ -   قانون انرژي حياتي 
براي ادامه حيات
، بدن بايد از انرژي حياتي يا كي  يا پرانا برخوردار باشد . با افزايش انرژي حياتي در قسمتهاي آزرده و تمامي بدن  فرآيند شفا سريعتر رخ مي دهد. در شيمي گاهي براي بالا بردن سرعت واكنشهاي شيميايي از انرژي الكتريكي به عنوان عامل تسهيل كننده استفاده مي شود. نور بر واكنشهاي شيميايــــي  اثر دارد و عکسبرداري بر پايه همين اثر استوار است. در تجزيه الكتريكي (الكتروليز ) از الكتريسته بعنوان عامــــل سريع  كننده واكنش شيميايی استفاده ميشود. در شفاي پرانيك پرانا يا انرژي حياتي به عنوان عامل تسهيل كننده واكنش و براي زياد كردن سرعت واكنشـــــــــهای بيوشيميايي كه در فرايند طبيعي ترميم بدن شركت ميكند مورد استفاده قرار می گيرد. زمانيکه انرژی پرانيک مورد استفاده قرار مي گيرد سرعت شفا يافتن يا بهبود بطور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد. آنچه شفاي معجزه آسا خوانده می شود در واقع چيزي جز بالا بردن سرعت خود ترميمي بدن نيست . شفاي پرانيك ماهيــت ماوراء علوم كنوني ندارد . بلكه بسادگي بر پايه قوانين طبيعي استوار است. قوانينیكه مردم از آنها آگاهي ندارند. ناتواني علم در آشكار كردن و اندازه گيري پرانا به اين معني نيست كه پرانا وجود ندارد  و يا بر سلامتي انسان اثر نمی گذارد. در زمانهای گذشته  مردم  از وجود برق  و خواص آن آگاه نبودند . اما اين به معني عدم  وجود الكتريسته نبود.عدم آگاهي انسانها حقيقت را تغيير نمی دهد بلکه بسادگی درک آنرا دچار تغيير مي كند و منجر به برداشت غلط و تصويري نادرست از ماهيت و توانايی هاي انرژي حياتي مي شود. در مقايسه با افراد مسن ، كودكان از انرژي حياتي بيشتري برخوردارند و يا آنكه از صبح تا شب دائما در حال حركتند به هيچ  عنـوان  خسته نمي شوند . ترميم شكستگي در كداميك سريعتر رخ مي دهد. در يك كودك يا يك فرد مسن ؟ ترميم شكستگي در كودك با سرعت زيادي صورت مي گيرد.حال آنكه در فرد مسن ترميم بسيار آهسته وحتي گاهي صورت نميگيرد.

/ 6 نظر / 36 بازدید
به سوی او

و من الله توفيق

سارا

سلام ... مفيد بود ... موفق باشی

** علیرضا **

همه مي پرسند چيست در زمزمه ي مبهم آب؟ چيست در همهمه ي دلكش برك؟ چيست در بازي آن ابر سبيد روي آبي آرام بلند كه ترا مي برد اينگونه به ژرفاي خيال / خیلی زیبا بود / منم به روزم و منتظر/ در ضمن لينک شما رو هم گذاشتم

مریم

سلام. درسته که اگه سرماخوردگی رو رها کنیم بعد از مدتی خوب می شیم اما یه سری دردسر برامون پیش میاد درسته؟... خیل وقت بود اینجا نیومده بودم ببخشید

زردشت

درود با گفتگوی ازالهام پايدار کرمانی از ماهنامه آيينه سخن از دوسلدورف آلمان با زردشت در مورد جشن سده به روزم روشنای آتش جاويدان ورهرام را همراه باش

elnaz

سلام خواهر عزيزم موفق باشی خيلی عالی بود