راهی به سوی خدا(محمدرضا يحيايی)


قسمت اول


گامي به سوي تكامل <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


( خوشا به سعادت كساني كه به درجات والاي انسانيت رسيدند يا خواهند رسيد.)


   براي اينكه انسان به تكامل برسد، حتما بايد اين عوامل ( بدن ، فكر ، شعور و روح ) در حالت توازن قرار بگيرند، بهترين راه حل براي رسيدن به تمركز و آرامش فكر و درك بهتر حقيقت از طريق خودشناسي مي باشد.


خودشناسي = رسيدن به خودشناسي از طريق تكرار يا ارتعاش اصوات روحاني و نامهاي خداوند است .


هر موجود زنده از سه قسمت تشكيل شده است الف) بدن فيزيكي ( همان شكل ظاهري )  


 ب) بدن اثيري (‌هاله هاي نوراني اطراف بدن )


 ج) بدن روحي ( كه قابل روءيت نيست ) اين بدن روحي است كه مي تواند به همه جا برود و بدون زمان باز دوباره به جسم برگردد. مثل حالت خواب براي بدن روحي ( زمان ،‌مكان ، فاصله) مطرح نيست بلكه در آن واحد همه جا هست و همه چيز را مي بيند. مثل امواج راديوئي. افراديكه با رياضت و علم و معرفت الهي به قدرتهاي ماوراالطبيعه دست پيدا كرده اند خيلي راحت مي توانند روح خودشان را به هر جائي كه بخواهند بفرستند. ( پرواز روح)


    براي اينكه روح بتواند بدن فيزيكي ،اعمالي را فرمان بدهد ، لازم است يك رابطي اينكار را انجام دهد و اين رابط بدن اثيري است . بدن اثيري هم جزء روح است و هم جسم ، ولي نه اين است و نه آن . اين بدن اثيري را بصورت هاله هاي نوراني مي بينيد..


چند نكته جهت تقويت هاله هاي نوراني:   


1- كنترل تنفس :  در سه مرحله      1) دم   2) نگهداري نفس (حبس نفس،توقف)     3- بازدم.


   قوائي است كه در ماوراء تنفس قرار دارد و يكنوع انرژي كيهاني است كه در تمام جهان هستي وجود دارد به اين وسيله بدن شما سرشار اكسيژن مي شود.


2- تمركز روي حقيقت مطلق : پيوستن به احديت ،‌در نتيجهء تفكر دائم و ذكر دائم به پروردگار. 4 مرحله :


    1) پس زدن افكار ، كنترل حواس     2- تمركز افكار    3- تفكر و تعمق       4- خودشناسي.


3- فكر مثبت و تمركز صحيح :  اين كار شما را براي ترك افكار باطل و مضر ياري مي دهد و به شما ثبات فكر داده كه در نهايت به افكار مافوق الطبييعه آگاهي الهي خواهيد رسيد. هرچيزي كه در فكرتان باشد همان را خواهي ديد.


-     جهل و نابودي و تاريكي را با علم و دانش و معرفت و تقوي از خودتان دور كنيد بجايش دانايي ، هستي و روشنايي به شما روي آورده و دنياي جديدي جلوي پايتان قرار مي گيرد از دنياي مادي و تاريكي به دنيا ي معنويات و روشنائي مي رسيد.


-     دروغ نگوئيد ،‌تهمت نزنيد، غيبت نكنيد ( حتي در فكرتان ) ، خوش رفتار باشيد نسبت به ديگرا ن، مهربان باشيد ، رفتار و كردار و گفتارتان مثبت باشد ، در حق ديگران خوبي كنيد ، غرور و خودپسندي و خود بزرگ بيني را از خودتان دور كنيد، صلة رحم را بجا آوريد، همه را دوست بداريد، تربيت و تهذيب نفس ، يادگيري علم   و دانش ، داشتن معرفت الهي ، انجام دادن اعمال شكرانه نسبت به خالق هستي و كليد اعمال مثبتي كه خداوند متعال به انبياء براي راهنمائي ما وحي كرده و در دسترس ما مي باشد. همه و همه براي پاكيزگي بدن اثيري لازم و ضروري است . 


-    وقتي كه احساس ترس ، دلهره ، وحشت و بيهودگي مي كنيد ، يا اينكه افكار منفي به شما روي مي آورند، شما مي توانيد اين نيروها را با دعا و نيايش به درگاه خداوند متعال به امواج مثبت تبديل كنيد.


-      تمامي اين اعمال نه تنها باعث لطيف نگه داشتن بدن اثيري مي شود . بلكه هاله هاي نوراني اطراف بدن بيشتر و پر نورتر و جذاب تر و چهره را نوراني تر و مقام الهي انسان را ارتقا ء مي دهد.


( مختصري از كتاب يوگاي اسلامي  محمدرضا يحيايي )


بنيانگذار يوگای اسلامی در ايران


grape_vine.gif

/ 1 نظر / 34 بازدید
كتكله

سلام! اومدم سر زدم كه ديگه نگين اين كتكله نامرده و به كسي سر نميزنه!