eBook چيست؟ مزايا و ويژگي هاي كتاب هاي الكترونيكي و چگونگي ساخت آن

eBook  چيست؟

از اختراع رايانه، ترانزيستورها و ابداع اينترنت به عنوان فصل هاي انقلابي درتاريخ علم ياد شده است. با رواج هرچه بيشتر تاثير رايانه در جزئي ترين مسائلروزمره، دنياي ما با سرعت هرچه بيشتر به دنياي الكترونيك و ديجيتال تبديل مي شود. كتاب و چاپ و نشر نيز از اين راه باز نمانده اند و ظهور نشر الكترونيك به گونه ايكه در 2 يا 3 سال اخير شاهد آن بوديم، صنعت چاپ و نشر را دستخوش تحولي عظيم كردهاست.

 eBook يا كتاب الكترونيكي، پديده اي كاملاً تازه در اين بين است و مي رود تانظام آموزش و اطلاع رساني را با دگرگوني هايي اساسي مواجه سازد. كتاب هايالكترونيكي يا eBooks صرفاً نسخه هاي الكترونيكي مطالب مكتوب نيستند . بلكهميتوانندعلاوه برمتن‏،صوت وتصاويرو … رانيز شامل شوند. بعلاوه مي توانند درقالبفايل هايي كه مي تواند توسط يك رايانه اجرا شود مانند قالب هاي Word Text ،HTML ،PDF وفايل هاي اجرايي EXE درآيند.

سادگي اجرا، سادگي جستجو در متن ، داشتن قالب زيباتر ، منسجم بودن مطالب ، امكانعرضه يا فروش ساده تر و سريعتر ، داشتن قابليت افزودن امكانات مالتي مديا وازجمله ويژگي هايي هستند كه كتاب الكترونيكي رابه عنوان يك رسانه نو پا و رو به رشداز ساير رسانه هايي از اين دست ممتاز مي گرداند.

نهادهاي بسيار زيادي با درك اهميت اين رسانه، به حمايت و گسترش اين پديده نوپااقدام مي كنند كه قصد آنها توسعه هرچه بيشتر نشر الكترونيك و بهادادن به اين پديدهاست. براي مثال، نمايشكاه كتاب فرانكفورت 7جايزه ساليانه براي كتاب هاي الكترونيكيبرگزيده اختصاص داده است كه شامل جايزه اي ويژه به مبلغ 100 هزار دلار مي باشد.

اكنون سايت هاي فراواني مي توان يافت كه از نويسندگان ديجيتال استقبال مي كنند. انتشارات تجاري Time Warner اخيراً از وجود سايت www.ipublish.com خبرداد كه مسؤلانآن نويسندگاني را كه قصد دارند كتابشان در قالب الكترونيكي عرضه شود، جلب و حمايتمي كنند.

همچنين جنبشي تحت عنوان پروژه گوتنبرگ(Project Gutenberg)  شكل گرفته است كه هدفآن تبديل كتاب هاي عادي به كتاب هاي الكترونيكي است. هزاران كتاب كه تا كنون دركتابخانه ها و يا كلكسيون هاي خصوصي موجود بودند اكنون درقالب ديجيتال در دسترسهمگان قرار مي گيرند.

پيش بيني مي شود تا سال 2005 يك ششم كتابهاي خريده شده در آمريكا كتابهايالكترونيكي خواهد بود. تجارتي كه ارزش 8.7 ميليارد دلار خواهد داشت.

 گاه شماري:

 مجله Wired درسال 1998 ازانتشار"book 2.0" يا فناوري كتاب الكترونيكي خبرداد.

در سال 1999 كتاب الكترونيكي "Nuvomedia’s Rocket" منتشرشد.

در 14 مارس 2000، "Stephen King" كتابي الكترونيكي تحت عنوان "Riding The Bullet" منتشر كرد كه تنها در روز اول به فروش 000‚400 نسخه دست يافت، امّا ظرف 48ساعت متن رمز شده آن شكسته شد به طوري كه درسايت هاي مختلف Hack قابل دستيابي بود!

*****************

مزايا و ويژگي هاي كتاب هاي الكترونيكي:

 Portability (سهولت انتقال در عين يكپارچگي مطالب(

 اطلاعات پردازش شده ( Information ) مي تواند به سرعت برق جابه جا شود. باتوسعهميكروچيپ ها، فناوري فايبراپتيك ( Fiber Optic) و اينترنت، ارتباطات ديجيتال ميتواند به سهولت هرچه تمامتر و به صورت بلادرنگ ( Real Time ) منتقل شود. كتاب هايالكتروني مي تواند به صورت download و يا به شكل ضميمه به ايميل                         ( attachment )،‌عرضه شوند و نيز قابل ذخيره در ديسكت و يا CD-ROM مي باشند.

 

 Versatility (انسجام مطالب و تنوع كاربرد(

در حال حاضر مردم دسترسي بيشتري به اطلاعات دارند و مي توانند بر اساس آنتصميمات بهتري بگيرند. در مقايسه باقالب هاي رايج متني ، كتاب هاي الكترونيكي درعين دسته بندي مطالب به صورت فهرست يا موضوعي، به صورت وحدت يافته تبادل آن ها بايكديگر را همراه با سهولت جستجو فراهم ميكند.

 

Interactivity  (تبادل بينابين مطالب با يكديگر(

ترغيب شدن بيشتر براي ادامه خواندن ، سهولت نگهداري و ياد سپاري مطالب و تواناييبيشتر در كنترل مطالب از جمله موارد بسيار مهم براي خواننده مي باشد.

 يك كتاب الكترونيكي با امكاناتي مثل وجود فرامتن ( Hyperlink ) امكان تبادلبينابين مطالب و نيز مرور همزمان آنها با يكديگر را فراهم ميكند. اين راحتي جستجوبه ويژه براي افرادي كه با مطالب تحقيقاتي سر و كار دارند بسيار حايز اهميت ميباشد.

Multimedia Capability  (پشتيباني از امكانات مالتي مديا(

كتاب هاي الكترونيكي حتي مي توانند اين امكان را داشته باشند كه به مطالب كتابگوش دهيد! نرم افزارهايي چون Microsoft Reader از امكانات بسيار خوبي از جملهخواندن متون برخوردار مي باشند. اين مطلب صرفاً جالب است اما براي افرادي مثلنابينايان و يا كساني كه مشكل خواندن مطالب را دارند نويد بخش عصري تازه در آموزش واطلاع رساني مي باشد. همچنين اين كتاب ها امكان خوبي براي براي بزرگ كردن مطالبدارند.

 Useability (سهولت كار و اجرا(

اكثريت قريب به اتفاق مردم براي نوشتن و يا خواندن مطالب از طريق رايانه از نرمافزارهايي چون Word استفاده مي كنند. به عنوان يكي از مشكلات نرم افزار Word ايناست كه مطلبي كه در يك نسخه آن مثل Word 97 و يا در يك ويندوز فارسي ساز نوشته ميشود به سادگي در نسخه ديگر اين نرم افزار قابل اجرا نيست.به طوري كه اگر شما آن رابه رايانه ديگر كه داراي نسخه ديگري است ببريد مخصوصاً اگر آن مطلب به زباني غيرانگليسي نوشته شده باشد، ممكن است به همان دقت اجرا نشود و نيز ممكن است بسياريازافراد براي خواندن مطلبي كه درقالب PDF دراختيار دارند، نرم افزارهاي ويژه اجراي PDF را نداشته باشند و حتي نام آن ها را نيز نشنيده باشند.

مشكل بسيار مهمتري كه در اين بين وجود دارد قيمت بسيار بالاي اين گونه نرمافزارهااست. فقط قيمت بسته Office محصول شركت مايكروسافت بيش از 350 دلارميباشدكهبراي يك نرم افزارقيمتي بالا است. اما كتاب هاي الكترونيكي كه درفرمت EXE هستند اينمشكل را نيز حل كرده اند. يعني شما كتاب الكترونيكي خود را صرف نظر از نوع سيستمعامل و يا وجود نرم افزاري براي خواندن آن نه تنها ساده تر از ورق زدن يك روزنامهخواهيدخواند، بلكه از امكانات بسيارجالب ديگر آن نيز آن نيز بهره مند خواهيد شد وحتي مي توانيد از درون كتاب براي نويسنده آن ايميل بفرستيد!

از جمله مشكلات ديگر اين است كه خواندن مطالب طولاني از طريق اين گونه نرمافزارها به دليل عدم تعبيه يا اجراي ساده Hyperlink ها و نيز نبود تبادل بين مطالببه صورت بلادرنگ براي خواننده بسيار خسته كننده خواهد بود. اما در يك كتابالكترونيكي مطالب بسيارطولاني مثلاً نسخه كامل كتاب مقدس را مي توان به صورت كليكروي فهرست ها و دسته بندي ها به ساده ترين شكل مروركرد.

***************

چگونگي ساخت كتاب هاي الكترونيكي

براي ساخت و عرضه يك كتاب الكترونيكي به موارد ذيل احتياج است:

مطالب مكتوب
نرم افزاري براي تبديل اين مطالب به قالب الكترونيكي
سايتي كه وظيفه بازاريابي محصول شما را به عهده بگيرد. البته در اين بين بايد بهبعضي فنون بازاريابي آشنايي داشت.
راهكاري براي دريافت وجوه نقدي به صورت online
روشي براي ارسال متاب الكترونيكي به متقاضي

يكي از روش هاي رايج براي ساخت كتاب الكترونيكي، عرضه مطالب درقالب PDF است كهتوسط كاربران مكينتاش نيزقابل خواندن است و براي كار با اين قالب و يا تبديل فايلهاي Word به PDF بايد مجموعه نرم افزاري

/ 5 نظر / 39 بازدید
تويی که می شناسمت!!

... اجازه چرا بهشت زیر پای مامانییاس ... یعنی بابایییا رو راه نمیدن؟ . سوالای خیلی خیلی زیادی پیرامون مامانییا (مامانی ها) شده که به علت گلگی خیلی از دوستان و اعتراض به طولانی بودن پستای قبلیم! بهتر دیدم خودم یه سوال از خودم بپرسم و خودم جواب خودم و بدم و قال قضیه رو بکنم! اینجوری همه چی زودتر تموم میشه! . همبازی فرشته ی من ! بدو بیا ...

يوناس

چون از سايتتون خوشم اومده لينکتونو می ذارم

ژاماسب

درود عزیزم. به ما سر نمیزنی باغ بی برگی به روز شد. منتظر قدمهات هستم _________@@@@@@@@ ________@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@

آسمان آبی

سلام باتبادل لينک موافقم . مطالبت جالب وخواندنی است . آپ شدی خبرکن .