بهشت منتظر من است

چشم برهم مي گذارم ، غبارها را مي زدايم ، پرده ها را کنار مي زنم ، به نور مي انديشم .
به فوران نوري مطلق که بر من جاري است .
سرشارم ، همه زمين زير پاي من است . تمامي درها گشوده و راهها باز . رها از تاريکي ها ، اندوهي ، خاطره اي ، تمنايي در من نيست . هستي عطرآگين و مهر ورز . قلبم مي تپد . من هستم . من در ناب ترين لحظه هاي اکنون زنده ام . فرصت زندگي دارم و عاشق بودنم . من به تمامي جايگاههاي دنيا در همه زمانها تعلق دارم . من به همه بودنهايم از زمان بي آغاز تا اکنون بي پايان مي بالم . من با ذره ذره هستي در رقصم . بدون من طبيعت و هستي چيزي کم داشت من احساس دارم و انديشه . مي خندم ، ايثار مي کنم و عشق مي ورزم . من با تمامي سايه روشن هايم تنها نيستم . درخت ، زنبور عسل و آسمان با من مي زيند. من يک تجربه نيستم . من يک رويدادم ، لحظه به لحظه متفاوت و زيبا ، شگرف . من معجزه خلقتم . همه فرشتگان بر من سجده آورده اند . خداوندم بخشنده و رسولم محمد است .
روح من سالم و جوان است . من اشرف مخلوقات ، گنجينه اي از نيروهاي عظيم و خارق العاده ام ، من توانايم ، بي نظير و بي همتا . من به تصوير خداوند خلق شده ام . روح الهي در من جاري و بهترين صفات دوست متجلي در من است . من همسايه ماهتاب و دريا و نسيم و پروانه ام . من بر خدا ، بر باران ، برخاک و بر شقايق عاشقم . من زيباترين ديوان شعرم . واژه ها در من همه يک معنا دارند : عشق !
معشوقي دارم به نام خدا و عاشقي به نام خدا که برترين نعمت هدايت را بر من خلق کرده است . من پرواز را مي دانم ، شکفتن را مي فهمم ، از بهشت آمده ام ؛ پر مي گشايم ، از خود دور مي شوم در پي نشانيهاي دوست . راه طلب هموار ، همه پيامها راهنماي من و توشه ام ؛ ايمان ، اميد و عشق است .
دعاهايم بدرقه ام ، رسالتم کمال ، غايتم رستگاري است ؛ از فرود تا فراز : بهشت منتظر من است .

/ 0 نظر / 38 بازدید