مضرات استمناء- بخش دوم

«مضرات استمناء بخش دوم»

 

استمناء و خودارضائی masturbation

خودارضائي با نام علمي (masturbation ) به معناي انجام عملي  توسط خود فرد جهت رسيدن به اوج لذت جنسي يا ارضاي جنسي (urgasm ) بدون عمل نزديکي  (intercours ).البته اين تعريف کامل نميباشد چون ممکن است اين عمل توسط همسر و زوج جنسي بدون عمل نزذيکي صورت گيرد. لذا اصطلاح (masturbation ) طيف گستردهاي را شامل ميگردد که بسته به مذهب و فرهنگ و شرايط روحي و جسمي فرد متفاوت است وممکن است در فردي بعنوان اقدام درماني يا بعنوان قسمتي از نزديکي قلمداد گردد.  خودارضائي مردان يا استمناء غالبا در پسران نوجوان و جوان انجام ميگيرد و در تمامي آمارهاي ارائه شده درصد بالائي از پسران حداقل يکبار تجربه استمناء را در طول زندگي خود  دارند ( متاسفانه  هيچ آمار رسمي در ايران وجود ندارد) و در اروپا شيوع آن را در قشر در حال تحصيل و دانشجويان بيشتربوده است.  تا سالهاي حدود 1965 توسط اکثر پزشکان عمل خودارضاعي شديدا نکوهيده ميشد ولي پس از آن بتدريج توسط گروه متعددي از پزشکان نظر مثبت تري  به آن داده شده است و گاهي   نيز بعنوان درمان توصيه شده است.دلايل پزشکاني که نظر مثبت بر عمل (masturbation) دارند, خودارضائي را بعنوان راه جلوگيري از شيوع بيماريهاي مقاربتي و افزايش تعداد  حاملگي غيرقانوني  ناشي از ارتباط  جنسي جوانان ميدانند و يا بعنوان قسمتي از رفتار جنسي طبيعي قلمداد کرده اند و شايد صرفا مضرات آن را در حد دفع مقداري از مايع مني (semen) يعني دفع مقادير ناچيزي پروتئين و ويتامين و مواد قندي ميدانند (نظر مولف)  و همچنين با عمل خودارضائي از فشارهاي عصبي ناشي از تحريکات جنسي جلوگيري خواهد شد.

براي درک مضرات استمناء ابتدا مسير عصبي يک تحريک جنسي تا انزال را طيعمل نزديکي بطور ساده مرور ميکنيم. ابتدا نعوظ با تحريکات دو مسير, يکي مسير رفلکسي ((reflexogenic که ناشي ازتحريک حس پنجگانه بخصوص لامسه و بينائي , و ديگري مسيرذهني (psychogenic) که ناشي از تحريکات ذهني است.                                                        دکتر مجیدحقیقت(www.drhaghighat.com)
از طريق اين دو مسير مراکز نخاعي و فوق نخاعي (supraspinal) و سيستم عصبي مرکزيو هيپوتالاموس ,  ابتدا منجر به بروز نعوظ و سپس ادامه و استمرار تحريکات مراکزجنسي مغز,  شدت تحريکات به حدي بالا ميرود که به حد آستانه ارضاي جنسي فرد  برسد  وعمل انزال صورت گيرد . اين مسير طبيعي تا انزال, با عمل نزديکي ميتواند رخ دهد  ويا طي مرحله  REM   خواب  (rapid eye movment)  انجام شود. (خواب شامل چندين مرحلهسطحي تا عمقي ميباشد.    در يکي از اين مراحل , حرکت سريع کره چشم وجود دارد که به اين مرحله REM   گقتهميشود). در اين مرحله در افراد سالم  نعوظ آلت تناسلي  ايجاد شده و خواب ديدن ورويا  نيز رخ ميدهد. طي نعوظ ممکن است همراه با تحريکات جنسي ناشي از روياي شبانه, ميزان تحريکات  به حد  آستانه انزال  رسيده  و منجر به ارضاي جنسي  و انزال طبيعي  گردد (محتلم شدن يا جنابت).       آنچه توضيح داده شد مسير طبيعي ارضاي جنسي  و انزال بود ولي طي عمل استمناءمسير تحريکات رفلکسي ناشي از حس هاي  پنج گانه,  بجاي حس لمس تمامي بدن, محدود بهحس لمس موضعي ناحيه محدودي از آلت تناسلي  ميباشد. همچنين تحريک ساير احساس  مانندبينائي, شنوائي و حتي بويائي که طي عمل نزديکي اهميت دارد در حد صفر خواهد بود.   لذا جهت رسيدن به آستانه ارضاي جنسي, لازم است مسير ذهني (psychogenic)  جبرانکمبود تحريکات مسير رفلکسي و حسي را بنمايد,  لذا با فشار ذهني و عصبي مضاعف ,  مغزمسير  را به سمت رسيدن به حد آستانه انزال  طي ميکند. که اين فشار مضاعف  ميتواند  با تکرار, عوارض عصبي ببار آورد. و همچنين بتدريج مرکز عصبي تحريکات جنسي  با کاهشآستانه ارضاي جنسي وانزال,  سعي در جبران اين کمبود تحريکات حسي  را خواهد کرد  تامغز فشار کمتري   را  متحمل  گردد    و  در  نتيجه  با  کاهش  آستانه ارضاي جنسي   بتدريج   فرد  مبتلا  به   زودانزالي (premature ejaculation)  خواهد شد. که عارضه شايع  ناشي از استمناءميباشد.  بدين معني که زماني که  فرد  تحت تاثير تحريکات انذک جنسي  قرار ميگيرد  حتي زماني که تصميم به عمل نزديکي ميگيرد, مسيرهاي عصبي مرکزي جنسي   فعال شده و باسرعت بيشتر,  مدت زمان کمتر و با تحريکات جنسي کمتر, و  با توجه به کاهش آستانهانزال, در مدت زماني کمتري فرد را  به مرحله انزال و ارضاي جنسي ميرساند.    گاهي حتي قبل از نعوظ کامل آلت تناسلي  واقدام به عمل نزديکي  و دخول آلتتناسلي,  فرد ارضاي جنسي  ميگردد و آنچه را که سالها با  آرزو  و ذهنيت آن اقدام بهاستمناء ميکرده. پس از ازدواج قادر به انجام آن  و يا لذت بردن از آن نخواهدبود.(اينجانب طي مشاوره با بيماران مبتلا به زودانزالي شديد, در درصد بالائي سابقهاستمناء زياد را دوران جواني آنها ديده ام).

معایب خود ارضائی: 

1- مسائل روانی

اگرچه این مسئله بصورت عیب فیزیکی برای این مورد گنجانده نشده است ، اما به هر حال خود ارضایی تحت تاثیر مسائل فرهنگی ، دینی ، اجتماعی و فردی دچار نا بسامانی هایی در این زمینه گردیده . بطور کلی کودک از ابتدا شدیداٌ تحت تاثیر فشار مستقیم والدین خود قرار می‌‌‌‌گیرد .   چه در زمانی که بطور ساده و از روی حس کنجکاوی خود، برای شناسایی اندامهای بدن خود به آنها دست می زند و چه در زمانی که بزرگتر شده و در ضمیر شخصی خود بدنبال حل معمای آفرینش و جنسیت است ، و چه در وقتي که بالغ شده و تحت تحریکات جنسی بسر می برد . والدین همانطور که گفتم به هیچ عنوان به این مسائل بصورت ساده نگاه نمی کنند و عادت دارند بی مورد همه چیز را در کثیف ترین وضعیت موجود آن در نظر بگیرند ! به هر جهت کودک در خارج از خانه همه چیز را می آموزد و هرگز خود را معطل فیلتر خانواده نمی کند .   البته اصلا عنوان نمی کنم که حریم رفتاری خانوادگی شکسته گردد و همه چیز بصورت عريان در آن به تصویر کشیده گردد . بلکه عنوان می کنم حریم فردی هر شخص محترم شناخته شود و بی مورد وارد آن نشوند . از طرف دیگر نگرانی والدين صرفاٌ بخاطر نا آگاهی از میزان و چگونگی عملی است که انجام می گردد . اعتیاد به هر چیزی می تواند اثرات مخرب داشته باشد . ( هرگز فراموش نمی کنم که شندیم دختری ناگهان در سن 27 سالگی در گذشت و من دلیل آن را درس خواندن بیش از حد و نگرانی های وی می دانم ). این چیز عجیبی نیست . اما در حقیقت مسئله شناسایی اعتیاد داشتن به چیزی آنهم توسط والدين باز هم در حریم فردی افراد طبقه بندی می گردد و نباید وارد آن گردید .   از سوی دیگر کودک در حین بزرگ شدن شدیدا تحت تاثیر تحریم آگاهی های جنسی قرار می گیرد و در نتیجه هر اطلاعاتی را که پیدا می کند جذب می کند و بسته به اقتضای سن خود و همچنین شکل خانواده و علایق و مسائل اعتقادی آنها را باور ، جمع بندی و یا مردود و غیر عملی می پندارد . بسته به میزان قدرت و بزرگی منبعی که آنها را در می یابد تاثیر حرفها در وی تشدید و يا تضعيف می گردد.    اطلاعات صحیح به هیچ وجه به وی نمی رسد و حتی اظهار توجه و یا سوال مستقیم آنها نیز به چشم قره یا جوابهای پرت و پلا یا کوتاه و مزخرفی که والدین به خاطر پنهان کردن ساده ترین و کلی ترین اصل زیست شناسی از فرزند انجام می دهند ، ختم می گردد. کودک ناچارا زیر فیلتر اطلاعاتی چیزهایی را دنبال می کند و می خواند . چیزهایی که مسلماٌ تحت این شرایط می تواند بسیار غیر واقعی تر از حقیقت باشد .    از سوی دیگر چون این اعمال غير معمول همواره بشدت مورد شماتت قرار گرفته کلاٌ این قبیل کارها شکل قابل ارائه ای ندارند . حال با نفوذ تربیت های اخلاقی و چیزهای دیگر هیولایي از مشکل برای فرد ترسیم می گردد که حذف آن از مغز غیر ممکن است . همیشه گاهی در بحثها از افراد می پرسم آیا حاضرید در یک دشت ، در شب ، در زیر باران و رعد و برق خود ارضایی کنید؟ افراد ترجیحا بخاطر اینکه فکر می کنند ، این یک کار کثیف و غیر اخلاقی است ، احتمالی از مجازات و اصابت یک صاعقه آسمانی را نیز در ذهن خود بررسی می کنند!!    در حالیکه همه گزینه ها اصلا هیچ ربطی به هم ندارند که بخواهند دلایل هم تلقی گردند! افراد همواره هر چیزی که صورت مشخصی ندارد را با درستی و نادرستی مقایسه می کنند و طبیعتا این مسئله با خوب و بد و عذاب و پاداش نیز جوش می خورد و نتیجه معلوم است! احساس گناه ، اینکه من با دیگران فرق دارم ، حس اینکه فرد از خودش بدش بیاید ، اینکه خود را ضعیف احساس کند و همه جور حس نا مربوط دیگری به وی هجوم خواهد آورد و روحیه نرم آدمیزاد را همچون سیلابی از نابسامانیها مورد تاخت و تاز قرار می دهد ..    پس به اعتقاد من اثرات مخرب روانی که اکنون افراد ممکن است در خودارضایی بیایند تنها و تنها به تصاویری که فرد در ذهنش از هستی خود کشیده بر میگردد و کلاٌ موردی فیزیکی نیست . این اشکالات در حقیقت درست است که منطبق بر خود ارضایی می باشد اما قائم به آن نیست و دلیل نمی شود که خود ارضایی را دلیل تشکیل آن بدانیم . اما چه می توان کرد که فعلاٌ فرد تحت تاثیر این افکار دچار چنین تخیلاتی می گردد . به هر جهت گریزی از آن بخاطر نحوه رشد انسان نیست اما حداقل می توان فعلاٌ در اولین قدم چنین احساس های بی مورد و مخربی را از خود دور کرد.   

 2-مسائل فیزیکی.

اینکه خود ارضایی شدیداً برای بدن مضر است! و حالا سوال این است که آیا پرخوری برای بدن بیشتر از خود ارضایی ضرر ندارد؟ انواع اقسام داروهای شیمیایی که ورزشکاران و بدنسازان عزیز مصرف می کنند کمتر از خود ارضایی ضرر دارد؟ آیا سرسری گرفتن درمان سرماخوردگی ساده ای که می تواند عفونی گردد و قلب را نابود کند از خودارضایی کمتر صدمه میزند؟

 آیا کلا فقط خود ارضایی است که اینچنین وحشتناک و نابخشودنی مورد شماتت قرار می گیرد ؟ آیا بخاطر تحریمهای آگاهی های جنسی ما کمی در موارد مربوط به سکس بی رحمانه و عجولانه قضاوت نمی کنیم؟ مسئله اینجاست که هر چیزی که خارج از مسیر طبیعی آن رفتار شود می تواند به شما آسیب برساند . حتماٌ بارها و بارها انگشت خود را بخاطر تیغ صورت تراشی زخمی کرده اید. حال راه بیفتیم کتاب بنویسیم که تیغ چیز بدی است!    بدن آقایان بصورت طبیعی بعد از دوران بلوغ شروع به ساختن اسپرم می کند . این اسپرم باید بصورتی از بدن خارج گردد و در بدن باقی نماند . چون اسپرم مناسب برای تولید بچه به اصطلاح باید ناقص نباشد . این مخزن اسپرم در مردان بطور مرتب باید جایگزین گردد تا در لحظه مقتضی بهترین فرآورده را از خود خارج نماید . اسپرم بعد از اینکه به اصطلاح تاریخ مصرفش با طل گردید به رنگ زرد و یا تا حدی قهوه‌ای در می آید .     غلیظتر می شود و اکنون زمان خارج شدن آن فرا رسیده . بطور اتوماتیک بدن زمان اینکار را حدس زده و در طول شب و در هنگام خواب آن را خالی میکند .( اینکه بعضیها کم این مورد را دارید و یا ندارید به میزان تستسترون تولیدی بدنتون ، فعالیت ، تغذیه ، تحریکات و هزارتا چیز دیگه ربط داره و بیماری نیست . چرا در خواب جواب قطعی نیست ولی بهترین جواب موجود اینه که بخاطر اینکه انرژی کمتری بسوزونید وکالری حروم نکنید . )    در دختران اسپرمی تولید نمیشه اما در اثر تحریکاتی که ممکن است به هر دلیلی بشوند ، خون بطور مداوم به جهاز جنسی آنها هجوم میاره و در نتیجه بدن آنها مدام تحت آماده شدن برای رابطه جنسی قرار میگیره و هی ترشحات مربوطه رو انجام میده . این میزان تحریک به بالاتر بودن سن، آمادگی بدن برای ازدواج و سکس ، تحریکات بلوغی (که من برخلاف همه افرادبلوغ فیزیکی دختران را 2 مرحله ای می دانم .    1 مرحله در 9 سالگی برای تکمیل پروسه فیزیکی جنسیتی و مرحله دوم و پایانی آنها در حدود 14 تا 16 سالگی برای شکل گیری جنسیت) ارتباط مستقیم دارد . به هر جهت برا ی خروج این مواد ترشح شده و بدون استفاده مانده دختران از عروق و عادات ماهیانه کمک می گیرند که آقایان چنین امکانی ندارند . برای همین دختران نیاز به تخلیه در خواب ندارند . اگرچه این اتفاق بندرت و با فواصل طولانی گاهی بدلایل اختلالاتی که در موارد یاد شده گفته شد نیز، برای آنها اتفاق می افتد و آنها هم قابلیت تخلیه در خواب را دارند .    در هر صورت در هر دو جنس یاد شده میزان ترشحات و تحریکات گاهی به حدی مازاد میرسد و چنان می کند که دیگر فرد به در و دیوار بدیده سکسی نگاه کند! در این شرایط ( که زمان خوبی برای خودارضایی می تواند باشد چون در غیر اینصورت بدن کار شما را انجام خواهد داد) نتیجه کاملاٌ مشخص است . حال اگر خودارضایی در فرد خارج از کنترل گردد و مثل بعضی افراد مدام مشغول انجام این عمل باشيد ، مسلماٌ این سیکل محاسبه شده توسط بدن به هم خواهد خورد. آسیبهایی که بشما میزند بخاطر عدم دریافت کالری و از سوی دیگر سوزاندن کالری ذخیره شده بدن ، می تواند شدید باشد . لاغری و حتی چاقی مزمن برای شما به ارمغان بیاورد . یا کلاٌ هر اختلالی را در بدن شما تولید کند .    به اندامهای تناسلی ضربه وارد کند . آنها را تحلیل ببخشد . خروج منی در آقایان و عدم ادرار و در نتیجه باقی ماندن بخشی در لوله خروجی آلت باعث عفونت در دراز مدت گردد . تخلیه عروقی بدن و شدت گرمایی بالای آن در صورتی که شستشو را رعایت نکنید می تواند باعث ناراحتی های پوستی گردد . مسئله زود انزالی را برای شما به ارمغان بیاورد که توضیح لازمه آن را اینجا دادم . می توانید مطالعه کنید . به پروستات شما ضربه بزند . دچار ضعف بدنی گردید .    (ضعف بدنی بخاطر کالری سوخته شده) و کالری لازمه به سلولهای ضعیف و حساس از قبیل آنهایی که در چشم وجود دارند نمی رسد و به آنها آسیب برساند . بسادگی دچار دردهای کمر گردید . فاصله بین مهره ها را از ماده لازمه و نرم کننده خالی کنید از طرف دیگر سکس امری روانی و لازم برای شرکت تمام اعضای بدن میباشد: در خود ارضایی بطور مثال بخش لامسه چندان مورد توجه قرار نمی گیرد . در نتیجه نمی تواند به هیچ عنوان جایگزین سکس گردد . اشکال این مسئله این است که زمانی که تمام اعضای بدن شما ( مثل زمان سکس ) مورد تخلیه قرار نگیرد ، شما آنها را تشنه کردید و به آن پاسخ ندادید!     مانند آب شور به فرد تشنه . در نتيجه تخلیه شده اید اما کامل خیر! در مواقع بحرانی از تحریک تخلیه به این صورت همانطور که در مقاله گذشته گفتم دارای مزایا می باشد اما در حالت معمول که فرد از روی بیکاری یا يک تحریک قابل کنترل و یا هر مورد دیگری ، بی جهت بدن خود را فعال می کند، باعث می گردد که ااقدام به انجام به این عمل را بالا ببرد و در روز به چندین دفعه برساند . در نتیجه آسیبها کاملاٌ تشدید شده و مشخص است .     خود ارضایی مثل هر چیز دیگری دارای فایده و ضرر است . اینکه ما ضررها را بزرگ کنیم و الکی عنوان کنیم کار عاقلانه اي نکردیم . بلکه در واقع کار درست استفاده و حرکت در مسیر متعادل هر چیزی است . پر واضح است که اگر از چیزی درست استفاده نکنید قادر است بشما ضربه وارد سازد.
پس می توان عنوان کرد که خود ارضایی مانند همه چیزهای دیگر در دنیا هم فایده دارد و هم ضرر . استفاده نا مربوط از این امکان و ایجادشرایط خارج از وضعیت معمول آن، می تواند مثل سایر چیزها به هر فردی لطمه وارد سازد .  «دکتر یاور»

****

استمناء يا خود ارضايی (MASTURBATION):   اين اقدام در جوامع مختلف و فرهنگ های متنوع جهانی تفاسير گوناگون يافته است. انسان مانند ساير موجودات آناتومی و فيزولوژی مشخص خود و رشد و سن بلوغ معين دارد بعلاوه نيازهای روحی و جسمی خودش را دارد.   در ايران ارولوژيست ها و سايکوتراپيست ها، قابل دسترس ترين طرف مشاوره برای اطلاع از درمان زود انزالی ، استمناء، نحوه و چگونگی آموزش های جنسی به نوجوانان و جوانان می باشند. «دکتر حمید سجاد مدیر پایگاه ایران سلامت»

 

منبع تمام مطالب: پایگاه ایران سلامت

/ 3 نظر / 118 بازدید
حميد رضا

سلام خيلی خوب بود اما الان همه تو وبلاگ ها دنبال اونهايی ميگردن که نوشته کمتری داشته باشه اگر اين نوشته های خوبت رو کم کم و تو مدت يه ماه مينوشتی بهتر بود موفق باشی

امير

ورودموادمخدر جديد:نام این ماده «پان پراگ»است و در بسته‌بندی زیبا و با عکس‌های هنرپیشه‌های هندی و پاکستان به صورت آدامس، پاستیل و پودرهایی با طعم نعنا و خوشبو کننده دهان وارد کشور می‌شود. قيمت اين ماده مخدر الان در مشهد 50 تومان تا 300 تومان ميباشد.دلیلی که مصرف‌کنندگان «پان پراگ»ها را به سمت آن می‌کشد، احساس گرمی، سرخوشی موقت، سبکی سر، گیجی و شادی کاذب است. بسيار سرطانزا هم هست.

امير

دوستاني که علاقمند به کسب اطلاعات بيشتر در مورد ساتيا ساي بابا و زندگي و تعاليم ايشون هستن مي تونن به اين سايت مراجعه کنن که از خرافات و دروغ پرهيز کرده و به زبان فارسي است www.iranbaba.org