اصول « تاي چي چوان» و «چي كونگ»

اصول تاي چي چوان و چي كونگ

 

سرمنشاتحولات تاي چي چوان  

     تاي چي چوان از مهمترين هنرهاي رزمي در کشور چين بشمار مي رود . اين رشته رزمي بر اساس 3 نظريه که ريشه در طب سنتي چين دارند پايه ريزي شده است . اين سه نظريه عبارتست از:

1.       نظريه تنفس تائوئيست

2.       نظريه يين و يانگ

3.       نظريه انرژي jingluo

     حركات هماهنگ تاي چي جسم و روح را متحول ساخته , در نتيجه کارآئي ما را در زندگي بالا مي برد و از آنجائي که حرکات آن بسيار آرام مي باشد , باعث ذخيره انرژي شده و به تمرکز ما کمک مي نمايد و باعث افزايش کارآيي فرد در تمامي ابعاد زندگي شخصي و اجتماعي مي گردد . هر فردي با هر سن و سالي مي تواند از آن بهره بگيرد . تاي چي به دليل نقش عمده اي که در سلامتي انسان بر عهده دارد , بسيار حائز اهميت مي باشد .

     تاي چي چوان , از شاهکار هاي ورزش باستاني ووشو مي باشد . اين ورزش وسيله اي است. براي نگهداشتن وضع بدن در حالت طبيعي و جلوگيري و بهبود امراض . انجام دادن بخشي از اين تمرينات در بيمارستانها و آسايشگاهها تجويز مي شود . تاي چي روي بهبود بيماريهاي مزمن مانند فشار خون , ضعف اعصاب و ناراحتي هاي ريوي اثر دارد . تمرين منظم تاي چي , مي تواند خاصيت ارتجائي نسوج , ششها و ريه ها و حجم تنفسي سينه و ظرفيت تهويه کردن ششها را افزايش دهد  و تبادل اکسيژن و دي اکسيد کربن را بهبود بخشد . تمرينات تاي چي همچنان مي تواند استخوانها , ماهيچه ها و مفاصل را قوي کند .

     حرکات تاي چي به سبکي و آهستگي و به حالت طبيعي صورت پذيرد . منظور از طبيعي بودن به اين معنا نيست که آنها را شل و بي روح و بي جان انجام دهيم , بلکه ضروري است که قدرت و ملايمت با هم ترکيب شوند . ديگر آنکه ذهن بايد آرام و در عين حال هوشيار باشد و با هوشياري به بدن فرمان دهد . در حرکات تاي چي ضروري است که حرکات با هوشياري انجام شود و در آنها آرامش وجود داشته باشد . بنابراين در تاي چي لازم است که حالتهاي فيزيکي توام با اراده و تمرينات تنفسي تعليم داده شوند . وقتي درجه بالائي از تمرکز ايجاد شود , حرکت با کيفيت بالاتري صورت مي گيرد و اعمال فيزيکي بدن به صورت بهتري تنظيم مي شوند . در تاي چي حرکات بدن تماما" در يک پريود تمرين مي شوند . در تاي چي دستها , چشمها , بدن و اعضاي ديگر به عنوان يک واحد عمل مي کنند , که در آن پاها به عنوان پايه و کمر به عنوان محور مي باشد . هر بخش از بدن حرکات ثابتي را بصورت ملايم و آهسته انجام مي دهند . مورخان بر اساس تحقيق و بررسي , برروي قدمت تاريخ چين به اين نتيجه رسيده اند که تاي چي براي اولين بار در روستاي چن جياگو (Chen jiagou) در منطقه ون زيان (Wenxian) واقع در نزديك شهر جيائو زو(Jiao zou) ابداع شده است . گسترش و پيشرفت اين هنر رزمي به مدت 300 سال طول کشيد و استادان اين حرفه در اين مدت پربارتر و غني تر شدند .

     سبکهاي مختلفي که در مدارس تاي چي تدريس مي شودعبارتنداز سبک Chen, سبکYang , سبکWu , سبک Wuyaxiang و سبک Sun مي باشد.دليل تمايزاين سبکها از يکديگر ويژگيهاي خاص هر کدام از آنهاست .

 

1 – نظريه تنفس تائوئيسم :

     تنفس تائوئيسم براي به جريان انداختن صحيح نيروي چي بکار مي رود . در تنفس تائوئيستي , طريقه تنفس معمولي و در ناحيه پائين شکم در زمان دم و بازدم معکوس مي شود . در اين روش به هنگام دم شکم جمع شده و در هنگام بازدم شکم منبسط مي شود . هنرجو در حين انجام تمرينات نبايد تنفس را حبس نمايد و يا با فشار خارج نمايد .

     روش عمل : از طريق بيني به آرامي هوا را به داخل ببريد . سپس پايين شکم را به آرامي منقبض ساخته و به بالاي ناف بکشيد . زماني که ششها پر شدند به آرامي نفس را به بيرون بدهيد . عمل دم «يين»  و عمل بازدم « يانگ » محسوب مي شود . اين دو بايد با هم به ارامي انجام شوند . همانند دايره يين و يانگ که يکي به ارامي به ديگري تبديل مي شود . در هنگام بازدم به ارامي دان تين و پائين شکم را به خارج فشار دهيد . ناحيه اي که دان تين قرار دارد ، محلي است که انرژي چي تجمع يافته و دوران کوچک از آنجا آغاز مي گردد . با انجام اين  تمرين عضلات شکم در ناحيه دان تين به خوبي پرورش يافته و در هنگام دم و بازدم به اندازه کافي انقباض و انبساط پيدا ميکند. در ابتدا انبساط شکم در حين بازدم ممکن است کمي سخت باشد ولي به تدريج عضلات خواهند توانست تا حداکثر توانايي خود منبسط شده و شکم از ناحيه ناف تا ناحيه شرمگاهي انبساط پيدا کند . هنر جو نبايد با فشار ناحيه دان تين را منقبض سازد بلکه اين کار بايد به آرامي صورت بگيرد . در اين تنفس از حداکثر ظرفيت ريوي استفاده ميشود. تنفس عميق باعث ميشود که ارگانهاي داخلي بدن با ريتم تنفس تکان خورده و باعث تحرک و تقويت آن ميشود .

 

2- نظريه يين ويانگ :

      نظريه يين ويانگ يک برداشت اعتقادي است . به عبارت ساده تر دو صفتي هستند که تغييرات سيکلهاي زندگي را مد نظر دارند ، تغيراتي که ميتوانند در هر زمينه اي باشند . يين ويانگ همچنين معرف يک نوع روش فکري است که دو قطب هر چيز يا هر وضعيتي را در نظر ميگيرد.

     يانگ در حقيقت آن قسمت از دامنه يک تپه را نشان ميدهد که درمعرض نور آفتاب قراردارد و روشن است و معرف اين خصوصيات مي باشد : حرارت - فعاليت – روشنايي . علائم مشخصه ظهور فيزيکي يانگ به قرار زير ميباشد :

1.       تب هر گونه احساس درد در بدن .

2.       کار زياد و پر کاري بدن .

3.       هر نوع ورم و درد نسوج و بافتها و اعصاب .

     تئوري يين و يانگ را ميتوان به صورت يک تصوير کوچک نشان داد که معرف تبادل تاثير گذاري ميان يين ويانگ است . يا هر يک از اين دو مولد ديگري است . يا هر يک از اين دو متضاد ديگري است . يا هر يک از اين دو طرف ميتواند بخشي از يک ديگر را شامل شود . يا هر يک از اين دو ميتواند جايگزين ديگري شود . تئوري يين ويانگ حدود 800 سال قبل از ميلاد مسيح طي مدت طولاني در کشور باستاني چين پي ريزي شده اشت .

     يين ويانگ از جهان تصويري سياه وسفيد نشان ميدهد . بر پايه اعتقادات « يانگ » معرف خورشيد و « يين » معرف ماه است . اين دو روشني بخش جهان از مشرق ظهور ميکنند و بعد با حرکتي مشهود به سوي جنوب و بعد از آن به جانب غرب مي روند. در طب سنتي « يين ويانگ » در هر شخص حالت متوازن و متعادل دارند و اين با خود انسان است که اين دو نيرويي را که در بدن دارد تحت کننترل خود دراورد. « يانگ » مانند آتش است و شعله هاي آن زبانه کشيده و بالا  ميرود و گرما به وجود مي آورد و يين مانند باران فرو مي ريزد خنکي ايجاد ميکند و راکد است .

     به اين ترتيب با آنچه گفته شد دو تعبيري که از « يين ويانگ»وجود دارد و سنتي است به عنوان يک سر منشا در تمامي تحقيقات نظري در علوم پزشکي تائوئيستي مورد استفاده بوده و در نتيجه روز و خورشيد همان « يانگ» و شب وماه همان « يين» مي باشد .

در چين باستان ساعتهاي چيني را بر اساس يين ويانگ محاسبه ميگردند .

     پنچ ارگان حياتي بدن انسان «يين » هستند. اين پنچ ارگان عبارتند از : کبد , قلب , طحال , ريهها ,    کليه ها وشش . موارد دروني ديگر يانگ هستند , که عبارتند از : مثانه, کيسه صفرا , روده دراز و باريک , معده و ....

     در طب قديم وکلاسيک چين , « يين و يانگ » به طور دائم و لاينقطع در بدن انسان در حال حرکت هستند . در مورد حيات , چهار تحول تشخيص داده شده است , که عبارتند از : تولد زندگي , بيماري و مرگ . د رعهد باستان در رساله ها و نوشته ها از زنجيره‌اي بودن اين چهار تحول سخن گفته شده است .

     يين , کلمه چيني يين, در اصل براي نشان دادن آن سوي تپه‌اي به کار مي رفته که در تمامي طول  سال , از خورشيد و آفتاب محروم بوده است . اين واژه با خصوصياتي از قبيل, سرما , انفعال , تاريکي و درون گرايي ارتباط دارد و علائم ظهور آن به شرح زير است :

·         احساس سرما در بدن .

·         پرکاري بدن .

·         هر گونه افت نسوج .

     اين طبقه بندي در مورد « يين و يانگ » نمي تواند امري مطلق به حساب آيد , و در موقع به کار بردن اين لغات بايد دقت کرد تا کاملا به موضوع مورد نظر مربوط باشد .

     « يين و يانگ » به اتفاق يگديگر را خلق مي کنند . براي مثال : در طب سنتي گفته مي شود , که انرژي ((چي )) از خون ساخته ميشود . «يين » و خون به وسيله انرژي  « يانگ»  به جريان افتاده و به جلو  مي رود .

     انرژي آسمان يانگ ناب است , انرژي زمين نيز يين ناب است . خود انرژي و نفس يا (دم ) يانگ است . شکل و قالب ونيز ماده , يين است . اندرون انسان يين و ظاهر انسان يانگ است . نيرو و قدرت يانگ است . تغذيه يين است . در خوراکيها و نباتات نيرو زا و نيروبخش, يين و يانگ نيز حضور دارند . در بوها آنچه قويتر است , يين است و آنچه سبکتر است , يانگ به حساب مي آيد . در طعم ومزه ها , ترشي و تلخي , يانگ , شيريني و خنثي و بي طرف , تندي , شوري , يين است .

 

3-  نظريه انرژي jingluo :

     بر اساس اين نظريه کانالهايي در سيستم دروني بدن وجود دارد , که از ميان آنها اطلاعات و انرژي از نقطه اي به نقطه ديگر جريان مي يابد .

     نقاط طب سوزني به عنوان گره هايي که در طول شبکه « جينگ لو » پراکنده هستند تلقي مي شوند . اين سيستم داراي عملکرد ويژه اي است . کانالهاي اين سيستم در تمامي طول بدن پراکنده هستند , نقاط داخلي را به هم  متصل مي سازند و سپس به اندامهاي ديگر مي رسند . در طول هر کانال نقاط مخصوص طب سوزني وجود دارد . عمل اين کانالها به جريان انداختن نيروي « چي » و خون است که با وضع فيزيولوژيک انسان ارتباط مستقيم دارند . پر خوني و انسداد در طول اين کانالها , جريان خوني و نيروي « چي » را قطع مي سازد و باعث بر هم خوردن تعادل ميان نيروهاي « يين و يانگ » ميشود . بنابراين قدرت بدن را نسبت به بيماري کم مي سازد . از همين رو اغلب روشهاي درماني در چين بر اساس رفع انسداد آنها قرار گرفته شده است . نقاط طب سوزني در طول اين کانالها , نقاط حياتي هستند که در آنها نيروي چي  و خون تجمع يافته و توزيع مي شود . لازم به توضيح است که نيروي (چي) نه تنها در اين کانالها جريان دارد , بلکه همين جريان سبب تصفيه و پاکيزگي اين کانالها مي شود . تاي چي , با حرکت دادن اندامهاي مختلف بدن , باعث جريان نيروي «چي » در ارگانهاي داخلي مي شود .

     منبع تمامي حرکات بدن ( انرژي چي ) مي باشد . به اين معنا که تمام فعاليتهاي فزيکي ( از قبيل راه رفتن و ....) فعاليتهاي پسيکولوژيک ناخود آگاه انسان ( از قبيل تپش قلب و....) به وسيله اين انرژي يا نيروي حياتي حادث مي شود . اين نيرو در نصف النهار انسان, که نقاط مستعد انجام فرايند طب سوزني است و نيز در بافتهاي بدن , جريان پيدا  مي کند .

     «چي » بدن انسان را در مقابل حملات اقليمي آزار دهنده ( سرما _ باد _ رطوبت و ...) محافظت و حمايت مي کند و بخصوص در مسدود کردن يا گشودن منافذ پوست نقش قاطعي را بر عهده دارد

     «چي » مبادلات وتغييرات بدن را کنترل و هماهنگي و هارموني آنان را منظم و مرتب مي کند . بخصوص «چي » ميزان استفاده از  خون , عرق و اشک و ...را سرو سامان ميدهد .

     «چي » حفظ مواد و جوهرهاي اندامهاي انسان را عهده دار است . اين «چي » است که به اندامهاي بدن اجازه ميدهد سر جاي خود بوده و جلوي هر گونه افت و کاهش وسيلان خارج از اندازه مايعات حياتي (مانند اسپرم ...) را بگيرد .

     و بالاخره "چي" بدن انسان را گرم نگه داشته و بر اساس سيستم , گرم کننده , اين گرما را حفظ و در نتيجه در مصرف انرژي بدن انسان صرفه جويي مي کند .

تاي چي , ورزشي براي متناسب ماندن مي باشد . تاچي تمرين بدن سازي منحصر به فردي است که براي تمامي رده هاي سني مفيد مي باشد . تاي چي , ورزشي مناسب  و مفيد براي ارگانهاي داخلي و خارجي و همچنين پوست و استخوان مي باشد .

 

تاثيرات تاي چي بر روي سيستم عصبي مرکزي

     عملکرد عمده سيستم اعصاب مرکزي , تنظيم فعاليتهاي سيستمهاي بدن, به طوريکه بدن قادر به ايجاد تعادل بين محيط داخلي و خارجي باشد ,است . اجرا نشدن و از کار افتادن اين عملکرد سيستم اعصاب مرکزي منجر به بيماري مي شود . بنابراين لازم به ذکر است که سيستم اعصاب مرکزي و تاي چي عملکردهايي کار آمد هستند . تاي چي , تحت هوشياري , تمرکز بر روي «دان تين » . بيرون کردن افکار آشفته  و سست کردن پوسته دماغي به صورتيکه هيجان بيش از حد به عنوان ناهنجاري تلقي شود , تمرين مي شود .

 

تاثيرات مثبت تاي چي بر روي اعضاء داخلي

تمرين تنفس , تاي چي , به صورت آرام , آزاد ( رها ) , آهسته , يک نواخت , طولاني وعميق انجام مي شود , که اين تنفس باعث ذخيره و تنظيم انرژي مي شود و همچنين  باعث بالا بردن تمرکز در افراد مي باشد .

     هماهنگي و تعادل اعضاي دروني  دو ويژگي مهم در حرکات تاي چي مي باشند . اعضاي بدن انسان با هم و مستقل از هم در يک زنجيره متصل به هم کار مي کنند . به طوريکه  اگر يکي از حلقه ها از حرکت بايستند , حلقه هاي بيشماري ايجاد شده تا حرکت ادامه پيدا کند .

/ 10 نظر / 52 بازدید
سپيده

با اجازه و با کمال افتخار لينکتون کردم (شماره ۳)

امير

آموزش حرکات تايچي Yang - style: 24-Form / Word 6.0 / 331KB http://www.taiji.de/taiji/head4_5/24-6.zip 24-Form / Word 97 / 342KB http://www.taiji.de/taiji/head4_5/24-97.zip ******************* Sun - style: 73-Form / Word 6.0 / 440KB http://www.taiji.de/taiji/head4_5/73-6.zip 73-Form / Word 97 / 472KB http://www.taiji.de/taiji/head4_5/73-97.zip ***************************** mixed forms: 48-Form / PDF / 728KB http://www.taiji.de/taiji/head4_5/48.pdf 42-Form / PDF / 753KB http://www.taiji.de/taiji/head4_5/42.pdf ****************************** Sword forms: 32-Form / PDF / 197KB http://www.taiji.de/taiji/head4_5/32.pdf **************************** منبع: http://www.taiji.de/taiji/head4e/index2.htm

ياشار

سلام ممنونم که به من سر زدی خوشحال ميشم تعويض لينک کنيم عنوان منو بزار ۰۰عشق يعنی خدا خدا يعنی...۰۰

آشنا

با سلام وبلاگ شما در وبلاگ من لينک داده شد در صورت تمايل شما هم من را لينک کنيد تا از اين به بعد همکاری خوبی با هم داشته باشيم

شقايق

دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من ... کثافتا ... آشغالا ... گداهای عقده ای ... نامردا ... خودشیرینا ... خدا ذلیلتون کنه الهی! بذارین برم! من که دیشب ازتون سوال کردم ... گفتین اشکالی نداره ... بذارین برم! دیوونم کردین! کشتین منو! ای خدا بیا پایین بزن تو سر اینا دیگه ! بابا انقده اذیتم نکنین! ....

ياشار

سلام من لينکت کردم با عنوان نيلوفر ابی شما منو با عنوان عشق يعنی خدا خدا يعنی... لينک کنيد ممنونم

مرضيه

سلام وممنون به خاطر حضورتون منم آپم

مرضيه

من شما رو لینک کردم.همونطور که خواسته بودید