دو قانون بنيادی در شفای پرانيک

دو قانون بنيادی در شفای پرانيک<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شفای پرانيک بر پايه دو اصل استوار است :  قانون خود ـ بهبودی  و قانون پرانا يا انرژی حياتی . گر چه اين دو قانون کاملا آشکارند ولی با کمال تعجب می بينيم   که بيشتر مردم کمترين توجهی به آن ندارند . بوسيله همين قوانين اصلی است که شفای سريع يا معجز ه آسا  رخ می دهد . بخش عمده < کی > يا انرژی حياتی خود را از هوايی که تنفس ميکنيم بدست می آوريم . هر موجود زنده به تنفس وابسته است و فقدان تنفس به  معنی فقدان حيات است.از اولين گريه يک نوزاد تا آخرين دم يک انسان در  حال مرگ. جز رشته ای  از نفس کشيدنها هيچ نيست. با هرفکر ياهر اراده ياحرکت هر عضله اين انرژی حياتی يا < کی > را بطور مداوم تخليه ميکنيم. در نتيجه جايگزينی مجدد و مداوم آن ضروری است و اين کار با تنفس و ساير تمرينها و ورزشهای سالم صورت ميگيرد. شفای پرانیک بر مبنای ساختمان کلی بدن انسان استوار است. کالبد جسمانی انسان در واقع از دو بخش تشکيل شده است؛کالبد جسمانی قابل رويت ؛ و کالبد انرژی غير قابل رويت که کالبد ؛ بيوپلاسميک ؛ هم ناميده می شود. کالبد جسمانی قابل رويت همان بخشی است که ما می بينيم. لمس می کنيم و بسيار با آن اشنا هستيم . کالبد بيوپلاسميک؛کالبد انرژی درخشان غير قابل رويتی است که در کالبد جسمانی قابل رويت هم نفوذ می کند و ۴  تا  ۵ اينچ  ماورآی آن امتداد می يابد . روشن بينها آنرا بطور سنتی کالبد يا بدل اتری مينامند.

 شفای پرانيک چيست ؟

شفای پرانيک؛ علم و هنری باستانی است که با استفاده از پرانا يا   کی  يا انرژی  حياتی به معالجه تامامی کالبد جسمانی می پردازد و ساختار بيوپلاسميک  و  کی  بدن بيمار را نيز بهبودی می بخشد و به نامهای ديگر مانند < چی کنگ درمانی > ( کی کنگ يا شفای کی ) ؛ شفای روانی؛ شفای حياتی ؛شفا از طريق دست کشيدن ؛ شفای مغناطيسی ؛ شفای ايمانی و شفای موهبتی هم خوانده  می شود .

 پرانا  يا    کی :

پرانا  يا کی همان انرژی حياتی است که بدن را زنده و سالم نگه می دارد .در يونان آنرا   پنوما ؛ پلينزی ها ؛ مانا و اعرابی ها به معنی دم حيات می خوانند. شفاگر؛ پرانا  يا انرژی حياتی يا دم حيات را به بيمار منتقل ميکند و به اين وسيله بيمار بهبود می يابد. در جريان اين فرآيند آنچه اصطلاحا شفای معجزه آسا خوانده می شود رخ می دهد.

 بطور کلی پرانا سه منبع اصلی دارد : خورشيد ؛ هوا ؛ زمين

 پرانای خورشيدی از نور خورشيد سر چشمه می گيرد . به تمام بدن نيرو می دهد و شرايط تندرستی آن را فراهم می کند ؛ با حمام آفتاب يا قرار گرفتن در معرض نور خورشيد به مدت  ۵ تا  ۱۰  دقيقه ويا با نوشيدن آبی که در معرض آفتاب بوده است؛ می توان آنرا بدست آورد. اين پرانا قدرت بسيار زيادی دارد؛ و تماس طولانی مدت باآن موجب آسيب تمام کالبد جسمانی می شود .

 پرانای موجود در هوا  ؛ پرانای هوا ؛ يا گويچه حياتی هوا ناميده می شود . اين پرانا ؛ هنگام تنفس از طريق ريه ها و يا مستقيما توسط مراکز کالبد بيوپلاسميک حذف می شود. اين مراکز   < چاکرا > ناميده می شوند. جذب پرانای هوا با تنفس آهسته و موزون بيشتر از زمانی است که تنفس کوتاه و کم عمق است. افرادی که آموزشهای خاصی ديده اند ؛ می توانند آنرا از خلال سوراخهای پوستی نيز جذب کنند .

 پرانای موجود در زمين ؛ پرانای زمين ؛ يا گويچه حياتی زمين ناميده می شود و ازطريق کف پاها جذب می شود. اين عمل به صورت خودکار و نا آگاهانه انجام میپذيرد ؛قدم زدن با پای برهنه ؛ ميزان جذب آنرا افزايش می دهد . با فراگيری جذب آگاهانه اين شخص می تواند  نيروی حياتی ؛ ظرفيت انجام کار و توانايی روشن فکر کردن خود را افزايش دهد . آب انرژی حياتی خورشيد ؛ هوا و زمينی را که با آن در تماس است؛ جذب ميکند. درختان و گياهان پرانای خورشيد ؛ هوا ؛ آب زمين را جذب می کنند . غذاهای تازه محتوی پرانای بيشتری هستند. پرانا را برای شفا دادن می توان به ديگران منتقل کرد. افرادی که انرژی حياتی بسيار بالايی دارند در اطراف خود احساس بهتر بودن و سر زندگی ايجاد می کنند . در حاليکه افرادی با ميزان انرژی پايين ؛ بطور نا خودآگاه از ديگران پرانا جذب می کنند. ممکن است شما با افرادی مواجه شده باشيد که بدون هيچ دليل خاصی شما را خسته يا تخليه می کند.

/ 2 نظر / 126 بازدید
Hani

salam , khobi haj agha !! mersi ke khabaram kardi ,matalebe khoob va dar eine hal sangini bood,zemnan manam update hastam , khoshhal misham biai tarafe ma

زردشت

درود امیر گلم بایک سپیدانه و آب و آينه به انتظارمت کرم نما و فرود آ که خانه خانه ی تست در ضمن بعد از پنج ماه هنوز لینک منو اضافه نکردی